Εκδότριες εταιρείες - Νέες εισαγωγές

Η εισαγωγή μιας εταιρίας στις αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αποτελεί απόφαση στρατηγικής σημασίας, καθώς μέσω αυτής η εταιρία επιτυγχάνει:
  • Εναλλακτική μέθοδο χρηματοδότησης των επιχειρηματικών της προγραμμάτων με ανταγωνιστικό κόστος, πέραν του παραδοσιακού τραπεζικού δανεισμού. Επιπρόσθετα, οι εισηγμένες εταιρίες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έχουν το προνόμιο χρησιμοποίησης μετοχών αντί μετρητών προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρηματικές τους συνέργειες, συγχωνεύσεις, αλλά και εξαγορές.
  • Εύκολη πρόσβαση στη δευτερογενή αγορά κεφαλαίου, καθώς και δυνατότητα επικοινωνίας με την εγχώρια αλλά και τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και της φήμης της, η οποία κατ' επέκταση διευκολύνει:

  • στο να βρεθούν στο κέντρο του ενδιαφέροντος για επιχειρηματικές συμπράξεις, συμφωνίες και στρατηγικές συνεργασίες,
  • στην εσωτερική οργανωτική πειθαρχία,
  • στις σχέσεις με τις αρχές (Τράπεζες, Δημόσιες Υπηρεσίες) και τους πελάτες, καθώς και
  • στην προσέλκυση αξιόλογων υψηλόβαθμων στελεχών.

 

  • Περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρηματικής κουλτούρας και αποτελεσματική διαχείριση αυτής, μέσω της υιοθέτησης σύγχρονων διοικητικών δομών και αρχών διαφάνειας.
  • Διαμόρφωση διαρκούς και επίκαιρης αποτίμησής της, μέσω της καθημερινής διαπραγμάτευσης των μετοχών της.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία εισαγωγής στις Αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών. μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Επικοινωνείστε μαζί μας

Υποδιεύθυνση Νέων Εισαγωγών
Ρήγα Ευγενία, Account Manager
Ζάγκα Ασημίνα, Account Manager
+30 210 33 66 291
athexlistings@athexgroup.gr
   

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων