Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (20 Μαϊ 2022)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΑΛΦΑ 0,9144 3,35 89 1.910.360.846,037 28,01 1
ΕΤΕ 3,3 4,46 60 1.811.136.002,94 26,55 1
ΠΕΙΡ 1,1155 1,69 55 767.131.550,491 11,25 1
ΕΥΡΩΒ 0,9386 5,48 67 2.332.550.940,572 34,2 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων