Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (23 Μαϊ 2024)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΑΛΦΑ 1,7115 -1,18 89 3.583.927.775,86 18,9834 1
ΕΤΕ 8,31 -0,6 82 6.233.051.995,573 33,0154 1
ΠΕΙΡ 3,758 -0,9 82 3.853.081.619,708 20,4091 1
ΕΥΡΩΒ 2,092 -0,52 67 5.209.166.714,634 27,5921 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων