Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (26 Νοε 2021)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΑΛΦΑ 1,01 -8,18 89 2.108.802.408,093 32,43 1
ΑΤΤ 0,536 -12,85 7 45.933.088,776 0,71 1
ΕΤΕ 2,561 -4,8 60 1.405.551.304,1 21,62 1
ΠΕΙΡ 1,27 -7,9 47 746.344.195,409 11,48 1
ΕΥΡΩΒ 0,8834 -5,01 67 2.195.371.298,638 33,76 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων