Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (23 Μαϊ 2024)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,398 1,02 100 123.020.537,146 18,0506 1
ΦΒΜΕΖΖ 0,0868 -0,69 100 108.531.875,477 15,9247 1
ΓΚΜΕΖΖ 0,72 0,28 100 62.597.638,08 9,1848 1
ΣΑΝΜΕΖΖ 0,3385 1,8 100 60.464.188,458 8,8718 1
ΜΑΣΤΙΧΑ 1,57 0 100 11.461.000 1,6817 1
ΝΤΟΠΛΕΡ 1,24 7,83 100 13.144.012,4 1,9286 1
ΕΧ 4,1 0 100 60.643.100 8,8981 1
ΠΕΡΦ 6,98 1,9 100 97.040.727,34 14,2386 1
ΟΠΤΡΟΝ 1,51 0 100 5.033.585 0,7386 1
ΦΟΥΝΤΛ 0,47 3,07 100 15.675.698,97 2,3001 1
ΒΙΝΤΑ 2,16 0 100 1.851.573,6 0,2717 1
REALCONS 3,97 1,28 100 85.355.000 12,524 1
MED 0,96 0 100 11.441.155,2 1,6787 1
ΝΤΟΤΣΟΦΤ 8,1 0 100 25.272.000 3,7081 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων