Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ATHEXClear», συστήθηκε την 22.7.2005. Η καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 8298/27.7.2005.

Ο Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας είναι 6410501000 (πρώην Αρ.Μ.Α.Ε. 58973/01/Β/05/309).
(για να δείτε περισσότερες δημοσιευμένες πληροφορίες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο για την εταιρεία πατήστε εδώ)

Είναι 100% θυγατρική της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.

Ο Σκοπός της εταιρείας είναι η διαχείριση συστημάτων εκκαθάρισης ή και κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, ως και παρεμφερών μηχανισμών με ομοειδή χαρακτηριστικά ή και συνδυασμών αυτών των συστημάτων για την άσκηση, στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, δραστηριοτήτων οριστικοποίησης ή διευθέτησης ή τακτοποίησης της οριστικοποίησης των συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα και εν γένει η λειτουργία της ως διαχειριστή Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 επ. του ν.3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007), όπως εκάστοτε ισχύουν.
(δείτε το Καταστατικό της Εταιρείας εδώ)

Η σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας είναι η εξής:

   Διοικητικό Συμβούλιο ATHEXClear
1. Γιώργος Χαντζηνικολάου Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Thomas Zeeb Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Γιάννος Κοντόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Γεώργιος Δουκίδης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Πολυξένη Καζόλη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Θεανώ Καρποδίνη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Ιωάννης Κωστόπουλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Οργανωτική Δομή

 

Οικονομικές Καταστάσεις

 Τίτλος Τύπος Αρχείου
Χρηματοοικονομική Έκθεση α΄ εξαμήνου 2023
Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2022
Χρηματοοικονομική Έκθεση α΄ εξαμήνου 2022
Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2021
Χρηματοοικονομική Έκθεση α΄ εξαμήνου 2021
Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2020
Χρηματοοικονομική Έκθεση α΄ εξαμήνου 2020
Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2019
Χρηματοοικονομική Έκθεση α' εξαμήνου 2019
Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2018
Οικονομική Έκθεση α' εξαμήνου 2018
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017
Οικονομική Έκθεση α' εξαμήνου 2017
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2016
Οικονομική Έκθεση α' εξαμήνου 2016
Στοιχεία και Πληροφορίες α' εξαμήνου 2016
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015
Στοιχεία και Πληροφορίες 2015
Οικονομική Έκθεση α' εξαμήνου 2015
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014
Στοιχεία και Πληροφορίες 2014
Οικονομική Έκθεση α' εξαμήνου 2014
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013
Στοιχεία και Πληροφορίες 2013
Οικονομική Έκθεση α' εξαμήνου 2013
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012
Στοιχεία και Πληροφορίες 2012
Οικονομική Έκθεση α' εξαμήνου 2012
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011
Στοιχεία και Πληροφορίες 2011
Οικονομική Έκθεση Α' εξαμήνου 2011
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010
Στοιχεία και Πληροφορίες 2010
Οικονομική Έκθεση α' εξαμήνου 2010

 

 

Οικονομικές Καταστάσεις

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων