Ομόλογα

ΠΡΕΜΙΑΟ1

Ονομασία ομολόγου PREMIA Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
23 Απρ 2024 94,5999 0,00 0 - - 0 0 4,685
22 Απρ 2024 94,5999 1,34 44.000 94,7488 93,3 41.400,49 4 4,684
19 Απρ 2024 93,35 0,00 0 - - 0 0 5,184
18 Απρ 2024 93,35 0,37 20.000 93,5 93,2 18.806,89 4 5,182
17 Απρ 2024 93,003 0,00 0 - - 0 0 5,322
16 Απρ 2024 93,003 -0,06 1.000 93,003 93,003 936,56 1 5,32
15 Απρ 2024 93,0627 0,05 22.000 93,1 93,0502 20.622,53 5 5,294
12 Απρ 2024 93,02 0,00 0 - - 0 0 5,305
11 Απρ 2024 93,02 0,00 15.000 93,0201 93,02 14.047,5 4 5,303
10 Απρ 2024 93,0201 0,00 0 - - 0 0 5,301
9 Απρ 2024 93,0201 -1,57 1.000 93,0201 93,0201 936,19 1 5,299
8 Απρ 2024 94,5 0,00 0 - - 0 0 4,702
5 Απρ 2024 94,5 0,00 0 - - 0 0 4,697
4 Απρ 2024 94,5 0,00 0 - - 0 0 4,696
3 Απρ 2024 94,5 0,00 0 - - 0 0 4,694
2 Απρ 2024 94,5 0,00 0 - - 0 0 4,693
28 Μαρ 2024 94,5 0,00 0 - - 0 0 4,685
27 Μαρ 2024 94,5 0,00 0 - - 0 0 4,684
26 Μαρ 2024 94,5 0,53 7.000 94,5 94,5 6.649,3 1 4,683
22 Μαρ 2024 94 0,00 2.000 94 94 1.889,64 1 4,873
21 Μαρ 2024 94,0015 -0,01 39.000 94,01 94 36.845,63 3 4,871
20 Μαρ 2024 94,01 0,01 24.000 94,05 94 22.669,65 5 4,866
19 Μαρ 2024 94 1,62 15.000 94 94 14.165,33 1 4,868
15 Μαρ 2024 92,5 0,33 9.000 92,5 92,5 8.363,5 2 5,46
14 Μαρ 2024 92,2 0,22 2.000 92,2 92,2 1.852,4 1 5,579
13 Μαρ 2024 92,0013 -0,41 10.000 92,0016 92,0001 9.239,02 4 5,658
12 Μαρ 2024 92,3788 0,41 13.000 92,9499 91,8001 12.058,79 5 5,502
11 Μαρ 2024 92,0001 -1,16 6.000 92,0001 92 5.542,41 2 5,654
8 Μαρ 2024 93,0829 0,14 9.000 93,0829 91,6521 8.299,38 4 5,212
7 Μαρ 2024 92,9543 0,49 7.000 93,0899 92,9 6.531,84 2 5,261

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων