Ομόλογα

ΦΟΡΘΟ1

Ονομασία ομολόγου FORTHNET Α.Ε. (Μ.Ο.Δ.)
Εκδότης Forthnet A.E.

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
21 Φεβ 2020 100 0,00 0 - - 0 0
20 Φεβ 2020 100 0,00 0 - - 0 0
19 Φεβ 2020 100 0,00 0 - - 0 0
18 Φεβ 2020 100 0,00 0 - - 0 0
17 Φεβ 2020 100 0,00 0 - - 0 0
14 Φεβ 2020 100 0,00 0 - - 0 0
13 Φεβ 2020 100 0,00 0 - - 0 0
12 Φεβ 2020 100 0,00 0 - - 0 0
11 Φεβ 2020 100 0,00 0 - - 0 0
10 Φεβ 2020 100 0,00 0 - - 0 0
7 Φεβ 2020 100 0,00 0 - - 0 0
6 Φεβ 2020 100 0,00 0 - - 0 0
5 Φεβ 2020 100 0,00 0 - - 0 0
4 Φεβ 2020 100 0,00 0 - - 0 0
3 Φεβ 2020 100 0,00 0 - - 0 0
31 Ιαν 2020 100 0,00 0 - - 0 0
30 Ιαν 2020 100 0,00 0 - - 0 0
29 Ιαν 2020 100 0,00 0 - - 0 0
28 Ιαν 2020 100 0,00 0 - - 0 0
27 Ιαν 2020 100 0,00 0 - - 0 0
24 Ιαν 2020 100 0,00 0 - - 0 0
23 Ιαν 2020 100 0,00 0 - - 0 0
22 Ιαν 2020 100 0,00 0 - - 0 0
21 Ιαν 2020 100 0,00 0 - - 0 0
20 Ιαν 2020 100 0,00 0 - - 0 0
17 Ιαν 2020 100 0,00 0 - - 0 0
16 Ιαν 2020 100 0,00 0 - - 0 0
15 Ιαν 2020 100 0,00 0 - - 0 0
14 Ιαν 2020 100 0,00 0 - - 0 0
13 Ιαν 2020 100 0,00 0 - - 0 0

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων