Ομόλογα

ΔΕΛΤΕΧΟ1

Ονομασία ομολόγου ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Κ.Β.Ε.Τ.Ε. (Μη Μετατρέψιμο)
Εκδότης ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
18 Οκτ 2019 100 -0,50 30.000 100 100 30.550 1 4,993
17 Οκτ 2019 100,4976 0,92 30.000 102 100 30.694,7 7 4,885
16 Οκτ 2019 99,5789 0,00 0 - - 0 0 5,086
15 Οκτ 2019 99,5789 -0,42 19.000 100 99 19.253,82 3 5,087
14 Οκτ 2019 100 0,00 0 - - 0 0 4,996
11 Οκτ 2019 100 0,00 0 - - 0 0 4,998
10 Οκτ 2019 100 0,71 30.000 100 100 30.513,33 6 4,998
9 Οκτ 2019 99,2977 -1,10 15.000 99,561 99,1111 15.144,45 3 5,153
8 Οκτ 2019 100,4 0,10 50.000 100,4 100,4 51.025 1 4,913
7 Οκτ 2019 100,3 0,00 0 - - 0 0 4,935
4 Οκτ 2019 100,3 0,00 0 - - 0 0 4,937
3 Οκτ 2019 100,3 0,00 0 - - 0 0 4,938
2 Οκτ 2019 100,3 0,00 0 - - 0 0 4,939
1 Οκτ 2019 100,3 0,00 0 - - 0 0 4,94
30 Σεπ 2019 100,3 0,00 0 - - 0 0 4,94
27 Σεπ 2019 100,3 -0,10 54.000 100,3 100,3 54.978,75 3 4,942
26 Σεπ 2019 100,4 0,00 0 - - 0 0 4,922
25 Σεπ 2019 100,4 -0,54 20.000 100,4 100,4 20.370,28 1 4,922
24 Σεπ 2019 100,95 0,15 68.000 100,95 100,2 69.293,56 4 4,805
23 Σεπ 2019 100,8 0,00 0 - - 0 0 4,838
20 Σεπ 2019 100,8 0,00 0 - - 0 0 4,84
19 Σεπ 2019 100,8 0,30 5.000 100,8 100,8 5.109,51 1 4,841
18 Σεπ 2019 100,5 0,00 0 - - 0 0 4,906
17 Σεπ 2019 100,5 0,38 50.000 100,5 100,05 50.707,58 3 4,907
16 Σεπ 2019 100,1216 0,00 0 - - 0 0 4,989
13 Σεπ 2019 100,1216 0,00 0 - - 0 0 4,991
12 Σεπ 2019 100,1216 0,00 0 - - 0 0 4,992
11 Σεπ 2019 100,1216 0,02 28.000 100,3002 100,0003 28.380,56 6 4,992
10 Σεπ 2019 100,1 0,20 14.000 100,1 100,1 14.185,11 1 4,998
9 Σεπ 2019 99,9003 0,00 0 - - 0 0 5,041

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων