Ομόλογα

ΔΕΛΤΕΧΟ1

Ονομασία ομολόγου ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Κ.Β.Ε.Τ.Ε. (Μη Μετατρέψιμο)
Εκδότης ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
10 Ιουλ 2020 95 -4,90 2.000 95 95 1.906,72 1 6,049
9 Ιουλ 2020 99,9 -0,10 40.000 99,9 99,9 40.088,33 1 4,839
8 Ιουλ 2020 99,999 0,00 0 - - 0 0 4,817
7 Ιουλ 2020 99,999 0,00 0 - - 0 0 4,817
6 Ιουλ 2020 99,999 0,00 0 - - 0 0 4,818
3 Ιουλ 2020 99,999 0,00 0 - - 0 0 4,82
2 Ιουλ 2020 99,999 8,69 1.000 99,999 99,999 1.002,13 1 4,821
1 Ιουλ 2020 92,0001 -7,91 5.000 92,0001 92,0001 4.608,41 1 6,845
30 Ιουν 2020 99,9 0,00 0 - - 0 0 4,845
29 Ιουν 2020 99,9 -0,10 10.000 99,9 99,9 10.003,75 1 4,846
26 Ιουν 2020 100 0,00 0 - - 0 0 4,824
25 Ιουν 2020 100 0,00 0 - - 0 0 4,825
24 Ιουν 2020 100 0,00 0 - - 0 0 4,825
23 Ιουν 2020 100 0,00 0 - - 0 0 4,826
22 Ιουν 2020 100 0,00 10.000 100 100 10.003,06 1 4,827
19 Ιουν 2020 100 0,00 0 - - 0 0 4,829
18 Ιουν 2020 100 1,01 40.000 100 99,999 39.999,99 4 4,829
17 Ιουν 2020 99 0,00 0 - - 0 0 5,066
16 Ιουν 2020 99 0,00 0 - - 0 0 5,067
15 Ιουν 2020 99 0,00 0 - - 0 0 5,067
12 Ιουν 2020 99 0,00 0 - - 0 0 5,069
11 Ιουν 2020 99 0,00 0 - - 0 0 5,07
10 Ιουν 2020 99 0,00 0 - - 0 0 5,07
9 Ιουν 2020 99 4,21 1.000 99 99 1.016,13 1 5,071
5 Ιουν 2020 95 3,81 1.000 95 95 975,97 1 6,057
4 Ιουν 2020 91,51 0,00 0 - - 0 0 6,977
3 Ιουν 2020 91,51 -1,18 1.000 91,51 91,51 940,31 1 6,977
2 Ιουν 2020 92,6 0,00 0 - - 0 0 6,684
1 Ιουν 2020 92,6 0,00 0 - - 0 0 6,684
29 Μαϊ 2020 92,6 0,00 0 - - 0 0 6,684

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων