Ομόλογα

ΑΡΑΙΓΟ1

Ονομασία ομολόγου ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
3 Ιουλ 2020 90,7371 0,00 2.000 90,7371 90,7371 1.838,14 1 5,448
2 Ιουλ 2020 90,7371 0,12 70.000 91,75 89,55 64.328 5 5,448
1 Ιουλ 2020 90,6291 1,24 160.000 92 89,6 146.814,5 16 5,474
30 Ιουν 2020 89,5167 -1,63 38.000 89,6 88,5 34.223,6 8 5,742
29 Ιουν 2020 91 0,05 29.000 91 91 26.711,9 1 5,385
26 Ιουν 2020 90,95 1,06 40.000 91,5 90,4 36.820 3 5,396
25 Ιουν 2020 89,996 0,00 198.000 90,1 88 178.034,7 21 5,624
24 Ιουν 2020 89,9999 -1,61 62.000 90 88,0101 56.295,8 13 5,623
23 Ιουν 2020 91,4755 0,91 64.000 91,75 91,24 59.216,3 12 5,272
22 Ιουν 2020 90,6471 -0,39 34.000 91,8 88,7 31.173,61 15 5,467
19 Ιουν 2020 91 -0,14 135.000 92,5 91 124.301,34 3 5,383
18 Ιουν 2020 91,132 0,15 67.000 91,89 91 61.741,87 6 5,352
17 Ιουν 2020 91 0,00 0 - - 0 0 5,382
16 Ιουν 2020 91 -0,09 33.000 91 91 30.353,4 2 5,382
15 Ιουν 2020 91,0843 0,09 51.000 91,9 89,5 46.947,7 11 5,362
12 Ιουν 2020 91,0023 -1,08 22.000 91,5 90,01 20.231,7 4 5,381
11 Ιουν 2020 92 -0,92 246.000 93 90,1 229.240 21 5,148
10 Ιουν 2020 92,85 -0,06 42.000 93 92,7 39.383,4 4 4,953
9 Ιουν 2020 92,91 1,43 35.000 93 92 32.837 7 4,94
5 Ιουν 2020 91,6 -0,76 98.000 93,5 91,53 91.934,1 10 5,24
4 Ιουν 2020 92,3 -0,70 44.000 93 91,21 41.003,6 6 5,078
3 Ιουν 2020 92,9499 0,17 62.000 93 92,7903 58.155,93 11 4,93
2 Ιουν 2020 92,7903 0,75 96.000 95 91,3 89.885,1 12 4,966
1 Ιουν 2020 92,0995 0,11 108.000 93,25 91,9 100.363,9 7 5,124
29 Μαϊ 2020 92 -1,08 83.000 93 90 76.780,6 10 5,146
28 Μαϊ 2020 93 2,67 119.000 93 91,4 110.787,9 15 4,918
27 Μαϊ 2020 90,5798 1,98 147.000 93,5 89,9 134.298,9 20 5,477
26 Μαϊ 2020 88,8216 1,19 104.000 89,9 88 93.175,22 16 5,901
25 Μαϊ 2020 87,7733 2,91 57.000 89 86,9999 50.428,6 16 6,161
22 Μαϊ 2020 85,2952 1,40 42.000 86 85 36.139 9 6,8

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων