Ομόλογα

ΑΡΑΙΓΟ1

Ονομασία ομολόγου ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
23 Ιουλ 2021 99,8807 0,65 28.000 100,4 99 28.350,2 7 3,341
22 Ιουλ 2021 99,2404 -0,14 308.000 100 98 309.849,19 17 3,487
21 Ιουλ 2021 99,3818 1,99 13.000 99,993 99 13.092,53 3 3,455
20 Ιουλ 2021 97,4442 0,24 185.000 99,9999 96 182.713,78 35 3,906
19 Ιουλ 2021 97,2127 -1,03 30.000 97,5 97,0115 29.545,33 11 3,961
16 Ιουλ 2021 98,2261 -1,54 133.000 99,4 97,1001 132.369,66 30 3,723
15 Ιουλ 2021 99,7623 0,00 0 - - 0 0 3,37
14 Ιουλ 2021 99,7623 0,42 24.000 99,999 99,3 24.245,35 4 3,37
13 Ιουλ 2021 99,3484 -0,18 15.000 99,5227 99 15.089,77 4 3,464
12 Ιουλ 2021 99,5227 -0,17 73.000 100,5 98,12 73.857,94 11 3,425
9 Ιουλ 2021 99,6963 -0,45 32.000 99,99 99,5 32.296,4 3 3,386
8 Ιουλ 2021 100,1431 0,19 153.000 100,4 99,011 155.085,56 18 3,286
7 Ιουλ 2021 99,95 -0,26 163.000 100,4 99,5 165.167,2 14 3,33
6 Ιουλ 2021 100,2138 0,18 201.000 100,78 99,01 203.713,62 17 3,271
5 Ιουλ 2021 100,0297 -0,15 24.000 100,799 98,5701 24.287,93 7 3,313
2 Ιουλ 2021 100,181 0,68 29.000 100,5 99,5 29.388,9 4 3,28
1 Ιουλ 2021 99,5092 0,51 13.000 100 98,31 13.085,7 3 3,431
30 Ιουν 2021 99 -0,31 10.000 99 98,1242 9.994,48 3 3,547
29 Ιουν 2021 99,3049 -0,28 128.000 99,7 98,5 128.531,1 17 3,478
28 Ιουν 2021 99,5887 -0,48 103.000 100,5 99,03 103.709,39 14 3,414
25 Ιουν 2021 100,07 -0,13 55.000 100,2 100 55.632,5 6 3,307
24 Ιουν 2021 100,2 0,07 25.000 100,2 100 25.300 3 3,278
23 Ιουν 2021 100,1349 -0,10 67.000 100,3 100 67.793,9 6 3,293
22 Ιουν 2021 100,24 0,26 65.000 100,24 99,23 65.464 8 3,27
18 Ιουν 2021 99,9764 0,04 52.000 100 99,68 52.523,34 4 3,33
17 Ιουν 2021 99,9333 0,00 0 - - 0 0 3,34
16 Ιουν 2021 99,9333 0,85 7.000 100 99,5 7.059,6 5 3,34
15 Ιουν 2021 99,0889 -0,07 18.000 99,2 99 18.010,6 5 3,53
14 Ιουν 2021 99,1572 -1,54 75.000 100,68 99,1401 75.752,9 19 3,515
11 Ιουν 2021 100,71 0,76 10.000 100,75 100,7 10.166 2 3,17

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων