Ομόλογα

ΛΑΜΔΑΟ1

Ονομασία ομολόγου LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
12 Απρ 2024 95,5 0,25 4.000 95,5 95,5 3.852,11 3 4,389
11 Απρ 2024 95,2623 -0,76 53.000 96 94,7 50.909,48 10 4,464
10 Απρ 2024 95,9949 1,53 135.000 97,15 94 129.925,75 24 4,231
9 Απρ 2024 94,55 -0,64 41.000 95,3 94,5 39.127,78 5 4,692
8 Απρ 2024 95,1606 -0,25 46.000 95,4 94,5 44.144,91 16 4,495
5 Απρ 2024 95,4 0,43 62.000 95,5 94,1545 59.190,64 7 4,416
4 Απρ 2024 94,99 0,89 13.000 94,99 94,16 12.401,23 6 4,546
3 Απρ 2024 94,151 -0,37 53.000 94,5 93,7 50.270,46 11 4,816
2 Απρ 2024 94,5 0,00 77.000 95 94 73.237,87 15 4,702
28 Μαρ 2024 94,5 0,27 98.000 95 94 93.126,1 9 4,698
27 Μαρ 2024 94,247 0,58 167.000 94,65 93,31 158.512,36 25 4,778
26 Μαρ 2024 93,7001 -0,64 34.000 94,3 93,61 32.088,25 8 4,954
22 Μαρ 2024 94,3 -0,69 67.000 94,99 93,7 63.280,22 10 4,757
21 Μαρ 2024 94,9567 0,02 305.000 94,9999 93,654 291.319,96 14 4,546
20 Μαρ 2024 94,9399 0,04 17.000 94,99 94 16.141,73 7 4,551
19 Μαρ 2024 94,9 0,96 25.000 94,9999 94,9 23.868,3 3 4,563
15 Μαρ 2024 94 0,01 49.000 94 93,7 46.239,41 11 4,847
14 Μαρ 2024 93,9953 -0,31 86.000 94 93,99 81.298,97 12 4,847
13 Μαρ 2024 94,2852 0,30 26.000 95 93,8 24.644,3 7 4,754
12 Μαρ 2024 94 -0,21 215.000 94 93,6499 202.462,79 10 4,844
11 Μαρ 2024 94,2 0,03 30.000 94,2 93,61 28.316,4 6 4,779
8 Μαρ 2024 94,1732 -0,22 41.000 94,4 94 38.804,62 7 4,785
7 Μαρ 2024 94,3778 0,09 18.000 94,7999 94,3 17.071,3 5 4,719
6 Μαρ 2024 94,2907 -0,35 82.000 94,62 93,2 77.465,28 13 4,746
5 Μαρ 2024 94,623 -0,50 83.000 94,9999 93 78.365,92 19 4,64
4 Μαρ 2024 95,1 0,11 147.000 95,1 94 139.470,86 18 4,489
1 Μαρ 2024 94,9999 0,00 48.000 95 94,99 45.793,62 8 4,518
29 Φεβ 2024 95 -0,37 2.000 95 95 1.907,93 1 4,518
28 Φεβ 2024 95,35 0,90 7.000 95,3999 95,35 6.702,28 3 4,408
27 Φεβ 2024 94,5 0,19 53.000 94,54 94 50.230,81 9 4,673

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων