Ομόλογα

ΜΟΗΟ1

Ονομασία ομολόγου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
29 Σεπ 2023 90,5417 0,14 48.000 90,898 90,5 43.480,26 6 4,172
28 Σεπ 2023 90,4122 -0,53 17.000 90,6 90,4 15.376,35 7 4,206
27 Σεπ 2023 90,89 0,88 101.000 90,9 90,89 91.820,32 2 4,075
26 Σεπ 2023 90,1001 0,06 29.000 90,101 90,1 26.133,63 6 4,29
25 Σεπ 2023 90,0421 -0,51 5.000 90,1 90 4.502,63 4 4,305
22 Σεπ 2023 90,5 -0,22 10.000 90,5 90,5 9.050,53 1 4,176
21 Σεπ 2023 90,7004 -0,17 24.000 90,701 90,7 21.768,1 6 4,12
20 Σεπ 2023 90,8551 -0,12 53.000 91,01 90,7001 48.665,11 9 4,077
19 Σεπ 2023 90,9668 -0,13 77.000 91,7 90,7 70.784,03 12 4,046
18 Σεπ 2023 91,0831 0,09 13.000 91,39 91 11.964,99 4 4,013
15 Σεπ 2023 91 0,00 3.000 91 90,5 2.748,5 2 4,033
14 Σεπ 2023 91 -0,27 9.000 91 90,5 8.240,03 3 4,032
13 Σεπ 2023 91,25 0,06 2.000 91,25 91,25 1.843,58 2 3,963
12 Σεπ 2023 91,1972 -0,17 18.000 91,35 90,8 16.581,75 3 3,976
11 Σεπ 2023 91,35 0,00 37.000 91,36 91,22 34.138,08 6 3,935
8 Σεπ 2023 91,3504 0,08 1.000 91,3504 91,3504 922,63 1 3,932
7 Σεπ 2023 91,277 -0,08 10.000 91,3501 91,21 9.218,48 5 3,95
6 Σεπ 2023 91,35 -0,06 10.000 91,4 91,33 9.224,5 4 3,93
5 Σεπ 2023 91,4003 0,06 38.000 91,41 91,4 35.069,04 4 3,915
4 Σεπ 2023 91,3433 -0,40 4.000 91,8 91,33 3.693,56 4 3,93
1 Σεπ 2023 91,7129 -0,01 31.000 91,72 91,7 28.702,59 3 3,829
31 Αυγ 2023 91,72 0,68 4.000 91,7999 91,5 3.703,63 3 3,826
30 Αυγ 2023 91,1 -0,40 7.000 91,1 91,1 6.436,85 2 3,99
29 Αυγ 2023 91,4684 0,68 57.000 91,7 91 52.621,34 11 3,891
28 Αυγ 2023 90,8469 -0,58 88.000 91,4 90,8 80.816,61 10 4,055
25 Αυγ 2023 91,38 -0,07 4.000 91,5 91,02 3.688,77 3 3,91
24 Αυγ 2023 91,4428 0,16 7.000 91,5 91,3 6.459,37 5 3,893
23 Αυγ 2023 91,3 0,05 31.000 91,3 91 28.508,12 9 3,93
22 Αυγ 2023 91,252 -0,11 6.000 91,356 91,2 5.523,89 3 3,941
21 Αυγ 2023 91,3556 -0,48 9.000 91,8 91,2 8.294,68 4 3,913

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων