Ομόλογα

ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ3

Ονομασία ομολόγου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
12 Ιουλ 2024 90,3986 1,17 18.000 90,3986 89,5001 16.242,57 6 4,604
11 Ιουλ 2024 89,35 -1,22 2.000 89,35 89,35 1.790,96 1 4,899
10 Ιουλ 2024 90,4558 0,76 1.000 90,4558 90,4558 906,35 1 4,586
9 Ιουλ 2024 89,7734 1,72 32.000 90,2 88,9999 28.782,69 8 4,776
8 Ιουλ 2024 88,2548 -0,68 42.000 88,7 87,5 37.136,77 6 5,21
5 Ιουλ 2024 88,8614 0,30 21.000 89 88,6 18.694,44 6 5,031
4 Ιουλ 2024 88,6 -1,44 4.000 89,1999 88,0001 3.550,13 2 5,105
3 Ιουλ 2024 89,89 0,89 2.000 89,89 89,1 1.792,58 2 4,737
2 Ιουλ 2024 89,1 0,06 13.000 89,85 89,1 11.622,61 5 4,959
1 Ιουλ 2024 89,05 -0,72 22.000 89,65 89,05 19.638,51 6 4,972
28 Ιουν 2024 89,6916 -0,19 15.000 89,89 89,0001 13.470,98 5 4,787
27 Ιουν 2024 89,8606 0,47 41.000 89,87 89,85 36.887,38 10 4,738
26 Ιουν 2024 89,4423 1,65 111.000 89,5001 88,1 99.380,28 12 4,855
25 Ιουν 2024 87,9947 -0,01 28.000 88,1 87,85 24.661,76 7 5,268
21 Ιουν 2024 88,0002 0,36 16.000 88,0015 88 14.092,3 6 5,261
20 Ιουν 2024 87,6831 -0,14 58.000 88,3 87,55 50.896,96 10 5,352
19 Ιουν 2024 87,8095 -0,32 37.000 88,25 87,1 32.506,05 11 5,314
18 Ιουν 2024 88,0889 0,39 9.000 88,2 88 7.931,45 3 5,231
17 Ιουν 2024 87,75 0,29 334.000 88,7999 86,9 295.134,99 39 5,328
14 Ιουν 2024 87,5001 -1,02 33.000 88 87,5 28.898,47 5 5,397
13 Ιουν 2024 88,4 0,15 1.000 88,4 88,4 884,19 1 5,135
12 Ιουν 2024 88,2667 0,34 12.000 88,29 88,25 10.592 5 5,172
11 Ιουν 2024 87,9713 -0,21 31.000 88 87,95 27.631,56 4 5,256
10 Ιουν 2024 88,1582 0,27 6.000 88,199 88,15 5.358,87 2 5,201
7 Ιουν 2024 87,918 -0,55 25.000 88,4 87,86 22.267 7 5,266
6 Ιουν 2024 88,4 0,45 1.000 88,4 88,4 895,44 1 5,126
5 Ιουν 2024 88 -0,09 8.000 88,0001 88 7.129,96 3 5,24
4 Ιουν 2024 88,08 -0,36 10.000 88,45 88 8.919,81 5 5,215
3 Ιουν 2024 88,4 -0,10 2.000 88,5 88,3 1.790,23 2 5,122
31 Μαϊ 2024 88,4857 0,39 21.000 88,7 87,75 18.814,11 6 5,094

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων