Ομόλογα

SBB1

Ονομασία ομολόγου SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
18 Ιουλ 2024 92,5005 0,54 2.000 92,5005 92,5005 1.876,4 2 5,841
17 Ιουλ 2024 92 -0,31 1.000 92 92 932,95 1 6,061
16 Ιουλ 2024 92,2878 -0,77 53.000 93,0001 91,64 49.594,41 9 5,93
15 Ιουλ 2024 93 -0,09 1.000 93 93 942,78 1 5,614
12 Ιουλ 2024 93,08 0,09 5.000 93,1 93,0001 4.717,51 2 5,572
11 Ιουλ 2024 93 0,12 29.000 93 93 27.335,96 4 5,604
10 Ιουλ 2024 92,8839 -0,23 100.000 93,4 92,5 94.121,3 11 5,653
9 Ιουλ 2024 93,1 -0,02 3.000 93,1 93,1 2.829,88 1 5,556
8 Ιουλ 2024 93,12 -0,30 5.000 93,2 93,0001 4.717,05 2 5,545
5 Ιουλ 2024 93,4 0,34 2.000 93,4 93,4 1.892,26 1 5,418
4 Ιουλ 2024 93,0857 0,00 0 - - 0 0 5,551
3 Ιουλ 2024 93,0857 -0,91 7.000 93,2 93 6.598,6 2 5,549
2 Ιουλ 2024 93,94 0,63 20.000 94 93,7 19.022,36 4 5,181
1 Ιουλ 2024 93,35 0,00 0 - - 0 0 5,43
28 Ιουν 2024 93,35 -0,05 15.000 93,35 93,35 14.175,81 2 5,424
27 Ιουν 2024 93,4 0,66 33.000 93,4 92,71 31.012,08 6 5,4
26 Ιουν 2024 92,7859 -0,20 37.000 93,1 92,71 34.746,18 7 5,662
25 Ιουν 2024 92,972 -0,03 5.000 93 92,93 4.704,32 3 5,579
21 Ιουν 2024 93 -0,85 23.000 93 92,2 21.539,44 6 5,558
20 Ιουν 2024 93,7999 0,97 1.000 93,7999 93,7999 948,98 1 5,216
19 Ιουν 2024 92,9 0,00 0 - - 0 0 5,597
18 Ιουν 2024 92,9 0,03 9.000 92,9 92,9 8.456,14 2 5,594
17 Ιουν 2024 92,87 -0,10 3.000 92,8701 92,87 2.817,57 2 5,605
14 Ιουν 2024 92,9675 -0,03 20.000 93 92,87 18.801,64 3 5,557
13 Ιουν 2024 93 -0,43 1.000 93 93 940,33 1 5,54
12 Ιουν 2024 93,3999 0,71 1.000 93,3999 93,3999 944,08 1 5,369
11 Ιουν 2024 92,739 0,06 47.000 93,3 92,6794 44.057,22 10 5,647
10 Ιουν 2024 92,6794 -1,22 18.000 93,01 92 16.860,78 5 5,67
7 Ιουν 2024 93,825 0,00 5.000 93,825 93,825 4.740,42 2 5,181
6 Ιουν 2024 93,825 0,00 0 - - 0 0 5,179

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων