Ομόλογα

ΜΥΤΙΛΟ2

Ονομασία ομολόγου METLEN ENERGY & METALS Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης METLEN ENERGY & METALS Α.Ε.

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
17 Ιουλ 2024 99,8644 -0,04 179.000 100,05 99,6 178.826,29 32 3,867
16 Ιουλ 2024 99,9082 0,01 131.000 99,95 99,7 130.958,06 27 3,859
15 Ιουλ 2024 99,894 0,05 187.000 99,94 99,6 186.947,14 26 3,862
12 Ιουλ 2024 99,8475 0,00 203.000 99,95 99,61 202.731,92 17 3,873
11 Ιουλ 2024 99,8438 0,11 1.173.000 99,95 98,97 1.169.323,14 49 3,874
10 Ιουλ 2024 99,7333 -0,27 447.000 100,09 99,65 445.907,28 21 3,896
9 Ιουλ 2024 100 0,16 258.000 100,05 99,8 257.909,21 26 3,844
8 Ιουλ 2024 99,8406 -0,01 77.000 99,8997 99,521 76.840,99 12 3,876
5 Ιουλ 2024 99,8478 0,05 146.000 99,9 99,6 148.534,62 16 3,875
4 Ιουλ 2024 99,8 -0,14 145.000 99,9 99,61 147.621 5 3,885
3 Ιουλ 2024 99,94 0,13 434.000 99,94 99,55 441.666,62 24 3,858
2 Ιουλ 2024 99,8062 -0,05 273.000 100 99,62 277.809,46 14 3,885
1 Ιουλ 2024 99,8529 -0,05 215.000 99,9999 99,6 218.864,35 20 3,876
28 Ιουν 2024 99,9003 0,15 130.000 100,1 99,6 132.383,78 13 3,868
27 Ιουν 2024 99,752 0,16 325.000 99,95 99,45 330.106,66 30 3,897
26 Ιουν 2024 99,59 -0,15 117.000 99,95 99,56 118.789,9 16 3,929
25 Ιουν 2024 99,743 0,01 85.000 99,9 99,55 86.377,62 8 3,9
21 Ιουν 2024 99,7292 0,13 66.000 99,8 99,651 67.050,91 11 3,904
20 Ιουν 2024 99,6 -0,05 177.000 99,75 99,5 179.576,32 19 3,93
19 Ιουν 2024 99,6507 -0,02 449.000 99,79 99,4 455.563,59 29 3,92
18 Ιουν 2024 99,671 0,04 134.000 99,8 99,5001 135.971,11 13 3,917
17 Ιουν 2024 99,635 -0,05 185.000 99,68 99,55 187.619,94 16 3,924
14 Ιουν 2024 99,6852 0,01 263.000 99,8999 99,4 266.847,56 22 3,916
13 Ιουν 2024 99,6744 -0,11 203.000 99,8 99,46 205.819,66 19 3,918
12 Ιουν 2024 99,7837 0,01 63.000 99,9 99,62 63.955,72 10 3,897
11 Ιουν 2024 99,769 0,05 178.000 99,95 99,61 180.705,06 15 3,9
10 Ιουν 2024 99,7227 -0,13 71.000 99,94 99,62 72.053,62 11 3,91
7 Ιουν 2024 99,855 0,12 190.000 99,92 99,71 192.944,5 11 3,885
6 Ιουν 2024 99,74 0,02 244.000 99,85 99,6 247.541,99 19 3,908
5 Ιουν 2024 99,7173 0,17 80.000 99,79 99,53 81.098,29 11 3,913

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων