Μετοχές

ΕΧΑΕ

Ονομασία μετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
13 Ιουλ 2020 3,13 -1,88 45.943 3,22 3,11 144.409,93 272 3,19
10 Ιουλ 2020 3,19 0,31 74.470 3,22 3,14 237.504,19 285 3,16
9 Ιουλ 2020 3,18 0,95 62.722 3,2 3,15 199.147,24 232 3,15
8 Ιουλ 2020 3,15 -0,63 71.462 3,21 3,13 225.397,72 252 3,175
7 Ιουλ 2020 3,17 -2,31 92.843 3,22 3,17 295.530,16 446 3,2
6 Ιουλ 2020 3,245 -1,82 57.529 3,34 3,245 189.238,88 263 3,325
3 Ιουλ 2020 3,305 2,01 77.345 3,33 3,26 255.191,29 261 3,26
2 Ιουλ 2020 3,24 1,57 321.924 3,255 3,19 1.035.700,36 907 3,235
1 Ιουλ 2020 3,19 0,63 27.160 3,23 3,16 86.728,32 180 3,17
30 Ιουν 2020 3,17 -1,25 130.234 3,25 3,17 416.051,59 586 3,21
29 Ιουν 2020 3,21 -0,93 70.577 3,26 3,19 226.783,7 277 3,22
26 Ιουν 2020 3,24 -1,52 56.564 3,31 3,24 184.646,17 289 3,285
25 Ιουν 2020 3,29 -1,35 60.964 3,3 3,255 200.108,48 318 3,255
24 Ιουν 2020 3,335 -0,45 61.313 3,355 3,285 203.432,75 281 3,35
23 Ιουν 2020 3,35 0,00 117.518 3,4 3,33 396.117,31 597 3,35
22 Ιουν 2020 3,35 2,13 55.656 3,375 3,28 185.623,12 237 3,28
19 Ιουν 2020 3,28 -1,65 400.678 3,44 3,28 1.327.459,37 574 3,32
18 Ιουν 2020 3,335 -3,05 104.467 3,445 3,32 352.332,64 315 3,415
17 Ιουν 2020 3,44 -1,29 54.842 3,52 3,43 190.002,25 261 3,48
16 Ιουν 2020 3,485 4,03 70.737 3,485 3,38 243.284,8 381 3,395
15 Ιουν 2020 3,35 -0,15 60.561 3,375 3,245 199.811,25 254 3,28
12 Ιουν 2020 3,355 -1,03 124.341 3,42 3,3 417.124,88 460 3,38
11 Ιουν 2020 3,39 -2,73 99.198 3,46 3,38 338.441,58 380 3,43
10 Ιουν 2020 3,485 -2,38 126.137 3,625 3,485 444.268,08 341 3,57
9 Ιουν 2020 3,57 -2,72 79.340 3,71 3,57 285.879,15 322 3,7
5 Ιουν 2020 3,67 2,51 168.338 3,7 3,575 617.131,99 459 3,58
4 Ιουν 2020 3,58 -2,19 95.799 3,645 3,53 343.261,24 329 3,645
3 Ιουν 2020 3,66 2,09 227.103 3,695 3,615 831.064,83 406 3,615
2 Ιουν 2020 3,585 0,14 132.318 3,65 3,57 478.504,71 451 3,6

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων