Μετοχές

ΕΝΤΕΡ

Ονομασία μετοχής ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.

stock-select

Το StockHistGraphPortlet είναι προσωρινά μη διαθέσιμο.
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
29 Μαϊ 2024 7,82 -0,13 388 7,84 7,81 3.032,81 11 7,82
28 Μαϊ 2024 7,83 0,13 2.612 7,83 7,82 20.438,73 13 7,82
27 Μαϊ 2024 7,82 0,00 1.400 7,82 7,82 10.948 3 7,82
24 Μαϊ 2024 7,82 -0,13 4.500 7,82 7,82 35.190 4 7,82
23 Μαϊ 2024 7,83 0,00 4.200 7,83 7,83 32.886 5 7,83
22 Μαϊ 2024 7,83 -0,13 5.290 7,83 7,83 41.420,7 7 7,83
21 Μαϊ 2024 7,84 0,00 1.790 7,84 7,83 14.032,2 5 7,83
20 Μαϊ 2024 7,84 0,00 8.454 7,85 7,83 66.258,72 38 7,85
17 Μαϊ 2024 7,84 0,00 4.441 7,84 7,83 34.817,14 5 7,84
16 Μαϊ 2024 7,84 0,00 13.174 7,84 7,84 103.284,16 11 7,84
15 Μαϊ 2024 7,84 0,00 455 7,85 7,84 3.567,23 8 7,84
14 Μαϊ 2024 7,84 0,00 2.075 7,85 7,84 16.268,32 7 7,84
13 Μαϊ 2024 7,84 -0,13 5.895 7,85 7,84 46.230,3 16 7,84
10 Μαϊ 2024 7,85 0,13 5.614 7,85 7,84 44.049,8 16 7,84
9 Μαϊ 2024 7,84 0,00 1.894 7,86 7,84 14.860,34 9 7,85
8 Μαϊ 2024 7,84 -0,13 27.544 7,85 7,84 215.998,06 33 7,85
2 Μαϊ 2024 7,85 0,00 36.551 7,86 7,84 286.916,35 32 7,85
30 Απρ 2024 7,85 0,00 28.845 7,86 7,84 226.455,42 58 7,85
29 Απρ 2024 7,85 0,00 25.144 7,86 7,84 197.376,25 53 7,86
26 Απρ 2024 7,85 0,13 16.539 7,86 7,85 129.841,65 41 7,86
25 Απρ 2024 7,84 -0,25 73.518 7,86 7,84 576.783,98 66 7,86
24 Απρ 2024 7,86 0,00 7.580 7,86 7,85 59.560,54 23 7,86
23 Απρ 2024 7,86 0,13 8.229 7,88 7,85 64.633,53 17 7,85
22 Απρ 2024 7,85 0,00 10.610 7,85 7,84 83.223,32 17 7,85
19 Απρ 2024 7,85 0,00 3.034 7,89 7,84 23.790,94 6 7,89
18 Απρ 2024 7,85 0,00 933 7,85 7,85 7.324,05 4 7,85
17 Απρ 2024 7,85 0,00 1.369 7,89 7,84 10.751,21 5 7,85
16 Απρ 2024 7,85 0,00 1.210 7,85 7,84 9.496,25 7 7,85

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων