Μετοχές

ΕΝΤΕΡ

Ονομασία μετοχής ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
15 Οκτ 2019 6,9 2,99 700 6,9 6,5 4.630 4 6,5
14 Οκτ 2019 6,7 -4,29 3.500 6,95 6,7 24.200 3 6,95
11 Οκτ 2019 7 0,00 0 - - 0 0 -
10 Οκτ 2019 7 0,00 0 - - 0 0 -
9 Οκτ 2019 7 0,00 0 - - 0 0 -
8 Οκτ 2019 7 5,26 1.300 7 7 9.100 2 7
7 Οκτ 2019 6,65 0,00 0 - - 0 0 -
4 Οκτ 2019 6,65 0,00 0 - - 0 0 -
3 Οκτ 2019 6,65 0,00 0 - - 0 0 -
2 Οκτ 2019 6,65 0,00 0 - - 0 0 -
1 Οκτ 2019 6,65 -5,67 400 6,65 6,65 2.660 2 6,65
30 Σεπ 2019 7,05 0,00 0 - - 0 0 -
27 Σεπ 2019 7,05 0,71 1.000 7,05 7,05 7.050 1 7,05
26 Σεπ 2019 7 5,26 1.495 7 6,95 10.440,25 3 6,95
25 Σεπ 2019 6,65 0,00 5.030 7 6,55 33.016,25 8 6,65
24 Σεπ 2019 6,65 -1,48 25 6,65 6,65 166,25 1 6,65
23 Σεπ 2019 6,75 -6,25 2.150 7,1 6,75 15.212,5 4 7,1
20 Σεπ 2019 7,2 0,00 1.171 7,3 7,2 8.431,3 5 7,2
19 Σεπ 2019 7,2 2,86 2.819 7,3 7 20.198 14 7
18 Σεπ 2019 7 2,94 1.239 7 6,45 8.577,5 10 6,45
17 Σεπ 2019 6,8 -2,16 970 6,8 6,6 6.431 3 6,75
16 Σεπ 2019 6,95 2,96 570 6,95 6,6 3.813,5 4 6,75
13 Σεπ 2019 6,75 -3,57 1.500 6,75 6,75 10.125 3 6,75
12 Σεπ 2019 7 0,00 0 - - 0 0 -
11 Σεπ 2019 7 0,00 0 - - 0 0 -
10 Σεπ 2019 7 0,00 0 - - 0 0 -
9 Σεπ 2019 7 0,00 0 - - 0 0 -
6 Σεπ 2019 7 3,70 300 7 6,6 1.992,9 4 6,75
5 Σεπ 2019 6,75 0,00 1.910 7 6,75 12.959 11 7

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων