Μετοχές

ΙΝΤΕΡΚΟ

Ονομασία μετοχής INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.

stock-select

Το StockHistGraphPortlet είναι προσωρινά μη διαθέσιμο.
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
16 Απρ 2024 4,44 0,45 205 4,44 4,34 909,7 2 4,34
15 Απρ 2024 4,42 0,00 6.905 4,42 4,32 30.344,16 18 4,34
12 Απρ 2024 4,42 -2,64 1.135 4,54 4,4 5.015,6 6 4,54
11 Απρ 2024 4,54 2,25 300 4,54 4,54 1.362 1 4,54
10 Απρ 2024 4,44 0,00 0 - - 0 0 -
9 Απρ 2024 4,44 0,91 2.261 4,52 4,4 10.020,7 9 4,4
8 Απρ 2024 4,4 0,92 1.850 4,46 4,36 8.148 10 4,46
5 Απρ 2024 4,36 0,93 4.922 4,46 4,18 21.122,04 29 4,2
4 Απρ 2024 4,32 -4,42 4.000 4,5 4,32 17.448 12 4,5
3 Απρ 2024 4,52 -0,44 1.463 4,6 4,5 6.611,5 8 4,6
2 Απρ 2024 4,54 1,34 4.098 4,68 4,5 18.610,8 27 4,6
28 Μαρ 2024 6,45 -2,27 2.906 6,7 6,45 19.122,45 27 6,65
27 Μαρ 2024 6,6 -0,75 3.042 6,7 6,6 20.182,2 23 6,7
26 Μαρ 2024 6,65 -2,21 11.018 6,8 6,6 74.014,85 43 6,8
22 Μαρ 2024 6,8 0,00 12.498 6,9 6,8 85.518,35 53 6,8
21 Μαρ 2024 6,8 0,00 2.570 6,8 6,75 17.452 18 6,75
20 Μαρ 2024 6,8 1,49 6.365 6,8 6,7 43.100,5 63 6,7
19 Μαρ 2024 6,7 0,75 5.844 6,75 6,6 39.095,3 32 6,7
15 Μαρ 2024 6,65 3,91 6.020 6,65 6,45 39.544,9 17 6,5
14 Μαρ 2024 6,4 -1,54 4.062 6,5 6,4 26.376,8 8 6,5
13 Μαρ 2024 6,5 0,00 550 6,5 6,5 3.575 2 6,5
12 Μαρ 2024 6,5 0,78 2.600 6,5 6,35 16.785 8 6,4
11 Μαρ 2024 6,45 -0,77 6.151 6,5 6,45 39.939 11 6,45
8 Μαρ 2024 6,5 0,00 500 6,5 6,5 3.250 1 6,5
7 Μαρ 2024 6,5 1,56 1.150 6,5 6,5 7.475 2 6,5
6 Μαρ 2024 6,4 -0,78 451 6,45 6,4 2.888,95 5 6,4
5 Μαρ 2024 6,45 0,00 1.850 6,5 6,4 11.914 7 6,45
4 Μαρ 2024 6,45 -0,77 1.740 6,45 6,4 11.180,5 6 6,4

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων