Μετοχές

ΝΤΟΤΣΟΦΤ

Ονομασία μετοχής DOTSOFT Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης DOTSOFT Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
24 Μαϊ 2024 8,1 0,00 0 - - 0 0 -
23 Μαϊ 2024 8,1 0,00 0 - - 0 0 -
22 Μαϊ 2024 8,1 0,00 0 - - 0 0 -
21 Μαϊ 2024 8,1 9,46 200 8,1 8,1 1.620 1 8,1
20 Μαϊ 2024 7,4 0,00 0 - - 0 0 -
17 Μαϊ 2024 7,4 0,00 0 - - 0 0 -
16 Μαϊ 2024 7,4 0,00 0 - - 0 0 -
15 Μαϊ 2024 7,4 0,00 0 - - 0 0 -
14 Μαϊ 2024 7,4 9,63 200 7,4 7,4 1.480 1 7,4
13 Μαϊ 2024 6,75 0,00 0 - - 0 0 -
10 Μαϊ 2024 6,75 0,00 0 - - 0 0 -
9 Μαϊ 2024 6,75 9,76 200 6,75 6,75 1.350 1 6,75
8 Μαϊ 2024 6,15 9,82 200 6,15 6,15 1.230 1 6,15
2 Μαϊ 2024 5,6 9,80 200 5,6 5,6 1.120 1 5,6
30 Απρ 2024 5,1 9,44 200 5,1 5,1 1.020 1 5,1
29 Απρ 2024 4,66 9,91 200 4,66 4,66 932 3 4,66
26 Απρ 2024 4,24 0,00 10 4,66 4,66 46,6 1 4,66
25 Απρ 2024 4,24 0,00 0 - - 0 0 -
24 Απρ 2024 4,24 0,00 0 - - 0 0 -
23 Απρ 2024 4,24 0,00 27.000 0 0 106.920 1 0
22 Απρ 2024 4,24 0,00 108.520 0 0 425.398,4 4 0
19 Απρ 2024 4,24 0,00 0 - - 0 0 -
18 Απρ 2024 4,24 0,00 0 - - 0 0 -
17 Απρ 2024 4,24 0,00 0 - - 0 0 -
16 Απρ 2024 4,24 0,00 0 - - 0 0 -
15 Απρ 2024 4,24 0,00 0 - - 0 0 -
12 Απρ 2024 4,24 0,00 0 - - 0 0 -
11 Απρ 2024 4,24 0,00 0 - - 0 0 -

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων