Μετοχές

ΕΛΣΤΡ

Ονομασία μετοχής ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
22 Ιουλ 2024 2,25 -1,75 926 2,28 2,25 2.084,88 14 2,25
19 Ιουλ 2024 2,29 -0,87 1.514 2,29 2,21 3.402,57 26 2,26
18 Ιουλ 2024 2,31 -1,28 671 2,32 2,28 1.546,31 10 2,29
17 Ιουλ 2024 2,34 0,00 1.536 2,35 2,26 3.529,95 13 2,35
16 Ιουλ 2024 2,34 1,74 850 2,34 2,28 1.977 6 2,28
15 Ιουλ 2024 2,3 0,00 1.086 2,3 2,24 2.457 15 2,3
12 Ιουλ 2024 2,3 -0,86 1.731 2,3 2,26 3.948,1 5 2,26
11 Ιουλ 2024 2,32 0,00 4.108 2,32 2,24 9.281,34 35 2,26
10 Ιουλ 2024 2,32 0,00 0 - - 0 0 -
9 Ιουλ 2024 2,32 1,31 1.772 2,32 2,25 4.032,75 10 2,29
8 Ιουλ 2024 2,29 1,33 6.248 2,29 2,2 13.960,57 33 2,29
5 Ιουλ 2024 2,26 -1,31 8.354 2,34 2,22 18.791,36 57 2,3
4 Ιουλ 2024 2,29 5,53 7.098 2,3 2,2 16.108,34 66 2,2
3 Ιουλ 2024 2,17 2,84 5.655 2,24 2,09 12.335,07 42 2,09
2 Ιουλ 2024 2,11 0,96 1.521 2,11 2,05 3.164,54 11 2,08
1 Ιουλ 2024 2,09 2,96 4.552 2,12 2,06 9.445,23 29 2,07
28 Ιουν 2024 2,03 0,00 11.458 2,08 2,03 23.438,48 61 2,07
27 Ιουν 2024 2,03 0,49 14.959 2,08 2 30.517,72 80 2,02
26 Ιουν 2024 2,02 -0,98 14.813 2,06 2,01 30.049,91 62 2,04
25 Ιουν 2024 2,04 -3,32 25.296 2,13 2,04 52.681,43 107 2,1
21 Ιουν 2024 2,11 -1,40 2.836 2,14 2,1 5.995,74 23 2,1
20 Ιουν 2024 2,14 0,47 8.979 2,14 2,07 18.771,39 89 2,12
19 Ιουν 2024 2,13 -1,84 4.412 2,17 2,11 9.471,36 17 2,17
18 Ιουν 2024 2,17 -0,46 3.975 2,21 2,14 8.608,62 30 2,19
17 Ιουν 2024 2,18 0,93 6.934 2,23 2,12 14.927,16 42 2,18
14 Ιουν 2024 2,16 -2,26 4.699 2,21 2,16 10.225,56 30 2,21
13 Ιουν 2024 2,21 -3,91 9.071 2,27 2,2 20.182,85 29 2,27
12 Ιουν 2024 2,3 0,00 286 2,3 2,24 648,55 7 2,25
11 Ιουν 2024 2,3 0,00 2.493 2,32 2,27 5.729,49 11 2,27
10 Ιουν 2024 2,3 0,88 5.703 2,32 2,24 12.971,45 28 2,24

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων