Μετοχές

ΕΛΣΤΡ

Ονομασία μετοχής ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
13 Δεκ 2019 1,43 4,00 3.330 1,43 1,31 4.682,46 24 1,31
12 Δεκ 2019 1,375 2,23 2.712 1,38 1,32 3.607,5 6 1,32
11 Δεκ 2019 1,345 3,07 2.860 1,345 1,3 3.775,65 9 1,32
10 Δεκ 2019 1,305 -1,14 4.747 1,34 1,3 6.235,66 19 1,32
9 Δεκ 2019 1,32 -1,86 2.752 1,345 1,32 3.659,23 17 1,345
6 Δεκ 2019 1,345 0,00 1.526 1,375 1,34 2.052,4 12 1,36
5 Δεκ 2019 1,345 -2,54 4.135 1,36 1,345 5.569,95 18 1,35
4 Δεκ 2019 1,38 0,00 190 1,38 1,38 262,2 1 1,38
3 Δεκ 2019 1,38 -1,43 4.950 1,4 1,37 6.840,25 14 1,39
2 Δεκ 2019 1,4 0,00 2.210 1,4 1,375 3.043,55 12 1,38
29 Νοε 2019 1,4 0,00 10.594 1,42 1,38 14.793,8 31 1,42
28 Νοε 2019 1,4 -0,36 2.752 1,4 1,38 3.816,53 13 1,4
27 Νοε 2019 1,405 0,36 550 1,41 1,405 775,25 4 1,405
26 Νοε 2019 1,4 0,36 1.806 1,4 1,4 2.528,4 5 1,4
25 Νοε 2019 1,395 -3,79 5.707 1,42 1,395 8.000,47 15 1,42
22 Νοε 2019 1,45 1,40 944 1,45 1,4 1.322,15 4 1,4
21 Νοε 2019 1,43 -0,69 564 1,435 1,43 806,84 3 1,435
20 Νοε 2019 1,44 -0,69 3.643 1,44 1,405 5.171,96 15 1,405
19 Νοε 2019 1,45 -0,34 2.865 1,45 1,4 4.067,5 20 1,41
18 Νοε 2019 1,455 0,34 10.707 1,47 1,43 15.611,56 11 1,46
15 Νοε 2019 1,45 -0,68 100 1,45 1,45 145 1 1,45
14 Νοε 2019 1,46 0,00 29.850 1,48 1,45 43.805,7 35 1,45
13 Νοε 2019 1,46 1,04 606 1,5 1,4 884,32 7 1,5
12 Νοε 2019 1,445 0,35 2.900 1,445 1,38 4.107,5 10 1,4
11 Νοε 2019 1,44 -0,69 13.861 1,44 1,36 19.240,01 51 1,4
8 Νοε 2019 1,45 -2,68 1.100 1,455 1,45 1.599 2 1,455
7 Νοε 2019 1,49 3,47 4.184 1,49 1,46 6.192,18 12 1,475
6 Νοε 2019 1,44 -0,69 1.200 1,44 1,44 1.728 5 1,44
5 Νοε 2019 1,45 -2,03 200 1,45 1,45 290 1 1,45
4 Νοε 2019 1,48 1,37 2.326 1,485 1,46 3.420,8 6 1,485

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων