Μετοχές

ΛΕΒΠ

Ονομασία μετοχής Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. (ΠΟ)
Όνομα εισηγμένης Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
14 Ιουν 2024 0,292 0,00 0 - - 0 0 -
13 Ιουν 2024 0,292 0,69 2.761 0,294 0,26 726,82 11 0,294
12 Ιουν 2024 0,29 0,00 0 - - 0 0 -
11 Ιουν 2024 0,29 -1,36 1.500 0,29 0,29 435 1 0,29
10 Ιουν 2024 0,294 0,00 0 - - 0 0 -
7 Ιουν 2024 0,294 0,00 0 - - 0 0 -
6 Ιουν 2024 0,294 -7,55 3.141 0,348 0,286 917,13 13 0,348
5 Ιουν 2024 0,318 0,63 3.000 0,404 0,3 952 5 0,404
4 Ιουν 2024 0,316 0,00 0 - - 0 0 -
3 Ιουν 2024 0,316 3,95 72 0,316 0,316 22,75 1 0,316
31 Μαϊ 2024 0,304 0,66 1 0,304 0,304 0,3 1 0,304
30 Μαϊ 2024 0,302 -4,43 200 0,302 0,302 60,4 1 0,302
29 Μαϊ 2024 0,316 0,00 0 - - 0 0 -
28 Μαϊ 2024 0,316 0,00 0 - - 0 0 -
27 Μαϊ 2024 0,316 0,00 0 - - 0 0 -
24 Μαϊ 2024 0,316 0,00 0 - - 0 0 -
23 Μαϊ 2024 0,316 0,00 0 - - 0 0 -
22 Μαϊ 2024 0,316 0,00 0 - - 0 0 -
21 Μαϊ 2024 0,316 0,00 0 - - 0 0 -
20 Μαϊ 2024 0,316 0,00 0 - - 0 0 -
17 Μαϊ 2024 0,316 9,72 1.120 0,316 0,316 353,92 1 0,316
16 Μαϊ 2024 0,288 -26,15 1.140 0,33 0,288 329,16 2 0,288
15 Μαϊ 2024 0,39 -1,02 1.240 0,39 0,388 483,52 2 0,388
14 Μαϊ 2024 0,394 0,00 0 - - 0 0 -
13 Μαϊ 2024 0,394 0,00 0 - - 0 0 -
10 Μαϊ 2024 0,394 19,39 40 0,394 0,3 14,82 3 0,3
9 Μαϊ 2024 0,33 -9,84 61 0,33 0,33 20,13 1 0,33
8 Μαϊ 2024 0,366 0,00 0 - - 0 0 -

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων