Μετοχές

ΓΕΒΚΑ

Ονομασία μετοχής ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

stock-select

Το StockHistGraphPortlet είναι προσωρινά μη διαθέσιμο.
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
21 Μαϊ 2024 1,57 -1,26 3.879 1,575 1,535 6.014,98 34 1,56
20 Μαϊ 2024 1,59 -0,31 2.033 1,595 1,59 3.240,64 7 1,595
17 Μαϊ 2024 1,595 1,92 1.180 1,595 1,535 1.828,23 24 1,535
16 Μαϊ 2024 1,565 -3,10 6.810 1,61 1,56 10.733,59 41 1,61
15 Μαϊ 2024 1,615 0,94 17.508 1,625 1,595 28.036,25 55 1,6
14 Μαϊ 2024 1,6 -5,33 15.522 1,635 1,59 24.979,61 73 1,62
13 Μαϊ 2024 1,69 -0,59 9.173 1,7 1,65 15.349,78 50 1,7
10 Μαϊ 2024 1,7 1,19 4.410 1,73 1,67 7.473,21 35 1,73
9 Μαϊ 2024 1,68 1,82 8.441 1,7 1,64 14.030,4 16 1,64
8 Μαϊ 2024 1,65 -1,20 3.214 1,69 1,65 5.350,05 16 1,65
2 Μαϊ 2024 1,67 -0,30 2.630 1,69 1,65 4.400,02 16 1,675
30 Απρ 2024 1,675 0,00 4.060 1,675 1,625 6.793,3 6 1,675
29 Απρ 2024 1,675 0,00 1.284 1,675 1,64 2.117,71 8 1,64
26 Απρ 2024 1,675 1,21 4.009 1,68 1,59 6.504,11 26 1,625
25 Απρ 2024 1,655 3,12 1.396 1,655 1,6 2.248,68 13 1,6
24 Απρ 2024 1,605 -3,89 3.457 1,67 1,605 5.703,34 22 1,67
23 Απρ 2024 1,67 -1,18 2.368 1,68 1,65 3.927,85 24 1,66
22 Απρ 2024 1,69 1,20 27.550 1,715 1,62 45.532,99 101 1,625
19 Απρ 2024 1,67 6,03 1.083 1,67 1,59 1.756,63 14 1,59
18 Απρ 2024 1,575 -1,56 1.351 1,645 1,575 2.158,81 12 1,645
17 Απρ 2024 1,6 0,63 5.209 1,67 1,6 8.363,5 24 1,65
16 Απρ 2024 1,59 -3,34 5.092 1,62 1,58 8.119,78 50 1,58
15 Απρ 2024 1,645 1,23 9.566 1,645 1,565 15.303,85 67 1,61
12 Απρ 2024 1,625 -4,97 14.224 1,695 1,625 23.492,1 53 1,695
11 Απρ 2024 1,71 2,40 216 1,71 1,695 369,24 8 1,71
10 Απρ 2024 1,67 -3,19 3.371 1,72 1,67 5.665,17 17 1,72
9 Απρ 2024 1,725 1,47 2.122 1,73 1,69 3.640,34 14 1,72
8 Απρ 2024 1,7 0,89 825 1,7 1,685 1.396,33 7 1,7

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων