Μετοχές

ΓΕΒΚΑ

Ονομασία μετοχής ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
1 Δεκ 2023 1,69 -2,03 4.585 1,7 1,675 7.734,04 44 1,7
30 Νοε 2023 1,725 -1,43 945 1,725 1,7 1.627,63 7 1,725
29 Νοε 2023 1,75 -1,41 2.123 1,77 1,71 3.662,56 17 1,77
28 Νοε 2023 1,775 2,31 3.791 1,775 1,66 6.593,24 24 1,685
27 Νοε 2023 1,735 -0,29 2.236 1,74 1,69 3.824,36 20 1,695
24 Νοε 2023 1,74 0,00 0 - - 0 0 -
23 Νοε 2023 1,74 0,29 2.591 1,74 1,715 4.489,34 12 1,73
22 Νοε 2023 1,735 0,87 1.235 1,745 1,67 2.134,08 10 1,745
21 Νοε 2023 1,72 -1,15 80 1,72 1,67 135,1 3 1,67
20 Νοε 2023 1,74 -0,29 180 1,74 1,705 309,2 4 1,71
17 Νοε 2023 1,745 1,16 2.875 1,755 1,7 4.938,14 25 1,7
16 Νοε 2023 1,725 -1,43 284 1,775 1,7 490,7 9 1,775
15 Νοε 2023 1,75 -1,13 2.310 1,775 1,7 4.039,5 11 1,77
14 Νοε 2023 1,77 4,12 4.000 1,77 1,7 6.916,65 10 1,7
13 Νοε 2023 1,7 3,03 1.756 1,7 1,65 2.966,65 9 1,66
10 Νοε 2023 1,65 -2,94 2.710 1,68 1,65 4.490,9 7 1,655
9 Νοε 2023 1,7 0,00 758 1,7 1,65 1.265,55 13 1,69
8 Νοε 2023 1,7 3,03 4.350 1,72 1,665 7.393,58 15 1,665
7 Νοε 2023 1,65 0,00 9.183 1,665 1,61 15.012,48 45 1,65
6 Νοε 2023 1,65 1,23 4.200 1,68 1,63 6.935,45 14 1,63
3 Νοε 2023 1,63 1,88 1.457 1,63 1,58 2.323,45 13 1,6
2 Νοε 2023 1,6 2,56 4.025 1,6 1,515 6.318,11 33 1,56
1 Νοε 2023 1,56 -0,64 2.075 1,56 1,52 3.192,43 28 1,55
31 Οκτ 2023 1,57 5,37 5.017 1,59 1,53 7.793,41 26 1,53
30 Οκτ 2023 1,49 -2,30 1.110 1,53 1,47 1.642,64 23 1,53
27 Οκτ 2023 1,525 -0,33 550 1,53 1,51 839,15 4 1,51
26 Οκτ 2023 1,53 0,00 0 - - 0 0 -
25 Οκτ 2023 1,53 -1,61 3.250 1,54 1,48 4.822,58 10 1,49
24 Οκτ 2023 1,555 1,63 3.475 1,555 1,48 5.230,49 21 1,5
23 Οκτ 2023 1,53 3,03 8.803 1,53 1,48 13.161,85 23 1,48

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων