Μετοχές

ΜΕΒΑ

Ονομασία μετοχής MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
23 Μαϊ 2024 3,83 -3,04 2.328 3,91 3,82 9.018,3 11 3,82
22 Μαϊ 2024 3,95 -0,25 1.530 3,95 3,82 5.849,5 5 3,83
21 Μαϊ 2024 3,96 2,59 452 3,96 3,81 1.760,27 5 3,89
20 Μαϊ 2024 3,86 -1,53 304 3,86 3,86 1.173,44 2 3,86
17 Μαϊ 2024 3,92 0,26 2.180 3,92 3,82 8.416,4 13 3,86
16 Μαϊ 2024 3,91 1,03 475 3,91 3,8 1.825,5 7 3,86
15 Μαϊ 2024 3,87 1,84 810 3,88 3,86 3.136,7 5 3,88
14 Μαϊ 2024 3,8 -2,06 1.185 3,88 3,8 4.503,4 2 3,8
13 Μαϊ 2024 3,88 2,11 1.400 3,9 3,86 5.425,58 6 3,86
10 Μαϊ 2024 3,8 -1,81 4.205 3,87 3,76 16.115,19 23 3,81
9 Μαϊ 2024 3,87 -0,77 1.434 3,89 3,85 5.542,6 11 3,89
8 Μαϊ 2024 3,9 -1,76 1.299 3,9 3,89 5.065,11 3 3,9
2 Μαϊ 2024 3,97 0,25 711 3,97 3,9 2.782,19 8 3,92
30 Απρ 2024 3,96 -2,70 5.756 4 3,89 22.789,28 27 4
29 Απρ 2024 4,07 0,25 1.743 4,1 4 7.090,23 27 4,07
26 Απρ 2024 4,06 2,53 7.650 4,12 3,87 30.043,49 53 3,92
25 Απρ 2024 3,96 0,00 0 - - 0 0 -
24 Απρ 2024 3,96 2,33 1.475 4,03 3,9 5.844,9 19 4,03
23 Απρ 2024 3,87 -2,27 2.412 4,01 3,87 9.378,86 18 4
22 Απρ 2024 3,96 3,12 1.555 4,02 3,89 6.158,96 16 3,89
19 Απρ 2024 3,84 0,79 4 3,84 3,84 15,36 2 3,84
18 Απρ 2024 3,81 -0,26 1.455 3,81 3,7 5.406,1 20 3,71
17 Απρ 2024 3,82 3,80 548 3,82 3,7 2.068,25 18 3,7
16 Απρ 2024 3,68 -2,65 2.003 3,77 3,68 7.391,21 7 3,7
15 Απρ 2024 3,78 -0,53 4.464 3,78 3,68 16.540,58 23 3,7
12 Απρ 2024 3,8 -1,55 1.644 3,9 3,75 6.196,51 26 3,8
11 Απρ 2024 3,86 -0,77 5 3,86 3,86 19,3 2 3,86
10 Απρ 2024 3,89 1,04 2.517 3,89 3,77 9.492,96 13 3,79
9 Απρ 2024 3,85 0,00 0 - - 0 0 -

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων