Μετοχές

ΜΕΒΑ

Ονομασία μετοχής MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
18 Οκτ 2019 1,65 4,43 11.307 1,66 1,57 18.210,55 35 1,57
17 Οκτ 2019 1,58 1,28 1.551 1,61 1,57 2.450,08 8 1,61
16 Οκτ 2019 1,56 0,65 1.791 1,58 1,55 2.799,78 13 1,55
15 Οκτ 2019 1,55 -1,27 4.501 1,59 1,55 7.071,85 18 1,57
14 Οκτ 2019 1,57 0,00 1.940 1,57 1,56 3.037,8 7 1,57
11 Οκτ 2019 1,57 -1,88 2.681 1,65 1,57 4.251,76 11 1,65
10 Οκτ 2019 1,6 0,63 3.200 1,63 1,59 5.179 11 1,59
9 Οκτ 2019 1,59 -3,05 4.685 1,67 1,59 7.579,9 22 1,65
8 Οκτ 2019 1,64 1,86 3.868 1,64 1,58 6.243,48 16 1,61
7 Οκτ 2019 1,61 1,90 54.932 1,72 1,6 90.958,66 137 1,6
4 Οκτ 2019 1,58 6,04 12.893 1,58 1,47 19.716,67 46 1,5
3 Οκτ 2019 1,49 0,00 12.500 1,5 1,41 18.177,4 43 1,41
2 Οκτ 2019 1,49 -5,10 5.420 1,5 1,45 8.002,73 20 1,5
1 Οκτ 2019 1,57 1,29 5.575 1,59 1,47 8.588,45 25 1,59
30 Σεπ 2019 1,55 0,65 10.320 1,58 1,47 15.836,02 32 1,5
27 Σεπ 2019 1,54 3,36 11.590 1,56 1,44 17.487,67 42 1,49
26 Σεπ 2019 1,49 23,14 14.542 1,54 1,24 21.135,06 44 1,24
25 Σεπ 2019 1,21 -6,20 1.300 1,24 1,21 1.576 2 1,21
24 Σεπ 2019 1,29 4,88 4.950 1,3 1,26 6.362 16 1,26
23 Σεπ 2019 1,23 -2,38 6.750 1,23 1,19 8.141,73 16 1,19
20 Σεπ 2019 1,26 -1,56 1.540 1,27 1,21 1.937,8 5 1,21
19 Σεπ 2019 1,28 1,59 2.969 1,28 1,21 3.771,46 7 1,26
18 Σεπ 2019 1,26 4,13 2.250 1,28 1,24 2.837 8 1,24
17 Σεπ 2019 1,21 0,00 75 1,21 1,21 90,75 1 1,21
16 Σεπ 2019 1,21 -1,63 666 1,21 1,21 805,86 3 1,21
13 Σεπ 2019 1,23 -1,60 3.139 1,26 1,2 3.875,92 7 1,2
12 Σεπ 2019 1,25 3,31 3.962 1,26 1,21 4.858,1 8 1,26
11 Σεπ 2019 1,21 -0,82 7.601 1,25 1,18 9.427,18 10 1,23
10 Σεπ 2019 1,22 0,83 4.323 1,3 1,22 5.513,9 17 1,25

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων