Μετοχές

ΜΕΒΑ

Ονομασία μετοχής MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
14 Ιουλ 2020 1,37 1,48 3.801 1,37 1,33 5.115,03 13 1,33
13 Ιουλ 2020 1,35 -0,74 2.103 1,35 1,32 2.795,78 8 1,33
10 Ιουλ 2020 1,36 -1,45 4.932 1,37 1,31 6.630,8 19 1,32
9 Ιουλ 2020 1,38 0,73 1.058 1,38 1,33 1.438,69 10 1,33
8 Ιουλ 2020 1,37 -0,72 2.000 1,38 1,37 2.746,5 4 1,38
7 Ιουλ 2020 1,38 1,47 10.132 1,39 1,32 13.761,4 21 1,33
6 Ιουλ 2020 1,36 0,74 5.754 1,39 1,33 7.731,64 17 1,36
3 Ιουλ 2020 1,35 1,50 4.421 1,35 1,33 5.880,31 10 1,33
2 Ιουλ 2020 1,33 -1,48 5.533 1,39 1,33 7.433,55 23 1,35
1 Ιουλ 2020 1,35 0,00 3.105 1,35 1,33 4.150,75 8 1,33
30 Ιουν 2020 1,35 -0,74 858 1,35 1,32 1.139,3 6 1,33
29 Ιουν 2020 1,36 -2,86 401 1,44 1,35 549,33 9 1,4
26 Ιουν 2020 1,4 2,94 3.581 1,42 1,35 4.938,41 17 1,35
25 Ιουν 2020 1,36 1,49 569 1,36 1,35 770,84 3 1,35
24 Ιουν 2020 1,34 0,00 200 1,34 1,34 268 1 1,34
23 Ιουν 2020 1,34 -2,19 1.601 1,4 1,34 2.188,5 13 1,36
22 Ιουν 2020 1,37 -3,52 481 1,4 1,37 659,57 6 1,4
19 Ιουν 2020 1,42 1,43 5 1,42 1,42 7,1 1 1,42
18 Ιουν 2020 1,4 -2,78 1.856 1,44 1,4 2.653,01 15 1,43
17 Ιουν 2020 1,44 -0,69 282 1,48 1,43 406,48 5 1,47
16 Ιουν 2020 1,45 2,84 955 1,46 1,43 1.383,45 5 1,44
15 Ιουν 2020 1,41 0,71 2.620 1,45 1,35 3.581,2 18 1,44
12 Ιουν 2020 1,4 -4,11 841 1,5 1,4 1.180,68 6 1,5
11 Ιουν 2020 1,46 -0,68 1.997 1,46 1,42 2.880,9 9 1,42
10 Ιουν 2020 1,47 -1,34 2.632 1,47 1,44 3.814,29 13 1,45
9 Ιουν 2020 1,49 -0,67 2.650 1,49 1,44 3.861,95 15 1,46
5 Ιουν 2020 1,5 0,00 1.845 1,51 1,49 2.763,75 6 1,49
4 Ιουν 2020 1,5 -0,66 1.670 1,5 1,45 2.453,25 9 1,5
3 Ιουν 2020 1,51 -3,21 1.465 1,52 1,5 2.202,2 9 1,5

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων