Μετοχές

ΠΛΑΚΡ

Ονομασία μετοχής ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
11 Νοε 2019 13 0,00 736 13 12,5 9.444 11 12,5
8 Νοε 2019 13 0,00 0 - - 0 0 -
7 Νοε 2019 13 0,00 0 - - 0 0 -
6 Νοε 2019 13 0,78 1.250 13 12,9 16.194,2 6 12,9
5 Νοε 2019 12,9 0,00 170 12,9 12,9 2.193 4 12,9
4 Νοε 2019 12,9 -1,53 100 13,3 12,9 1.291,2 2 13,3
1 Νοε 2019 13,1 1,55 949 13,2 13 12.347,8 7 13
31 Οκτ 2019 12,9 6,61 5.159 13 12,6 65.786 29 12,8
30 Οκτ 2019 12,1 -1,63 4.100 12,3 12,1 49.625 3 12,3
29 Οκτ 2019 12,3 -2,38 100 12,3 12,3 1.230 1 12,3
25 Οκτ 2019 12,6 -1,56 362 12,6 12,3 4.463,7 2 12,3
24 Οκτ 2019 12,8 1,59 1.110 13 12,6 14.173 15 12,8
23 Οκτ 2019 12,6 0,00 3.221 12,6 12,6 40.584,6 3 12,6
22 Οκτ 2019 12,6 1,61 9.003 12,7 11,8 106.870,2 25 12,4
21 Οκτ 2019 12,4 1,64 2.463 12,5 12,3 30.732,9 7 12,5
18 Οκτ 2019 12,2 -1,61 7.010 12,3 11,8 83.422 14 12,3
17 Οκτ 2019 12,4 2,48 4.179 12,9 12,2 52.794 27 12,2
16 Οκτ 2019 12,1 0,00 771 12,1 12,1 9.329,1 8 12,1
15 Οκτ 2019 12,1 -0,82 9.000 12,2 11,8 106.448 11 12
14 Οκτ 2019 12,2 -1,61 26.008 12,3 12,2 322.317,6 8 12,2
11 Οκτ 2019 12,4 -3,12 534 12,8 12,4 6.660,8 15 12,8
10 Οκτ 2019 12,8 0,79 1.306 13 12,5 16.622 13 12,8
9 Οκτ 2019 12,7 4,96 207 12,8 12,1 2.615,6 6 12,1
8 Οκτ 2019 12,1 -0,82 280 12,1 12 3.383,2 3 12
7 Οκτ 2019 12,2 0,00 30 12,7 12,2 376 3 12,7
4 Οκτ 2019 12,2 -3,17 912 12,4 12,1 11.152,2 8 12,4
3 Οκτ 2019 12,6 0,80 3.460 12,8 12 43.104,9 19 12
2 Οκτ 2019 12,5 0,00 2.961 12,7 12,4 37.278,4 26 12,7
1 Οκτ 2019 12,5 1,63 2.975 12,5 12,2 36.898 17 12,2

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων