Μετοχές

ΠΛΑΚΡ

Ονομασία μετοχής ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
3 Ιουλ 2020 14,5 2,47 301 14,5 14 4.316,15 7 14
2 Ιουλ 2020 14,15 2,91 200 14,15 14 2.812,5 4 14
1 Ιουλ 2020 13,75 -1,43 175 13,75 13,75 2.406,25 2 13,75
30 Ιουν 2020 13,95 -0,36 1.974 14 13,75 27.366 7 14
29 Ιουν 2020 14 2,94 730 14 13,95 10.218,5 2 13,95
26 Ιουν 2020 13,6 -1,45 1.093 14 13,6 15.153,1 15 13,8
25 Ιουν 2020 13,8 2,99 2.330 14 13,75 32.547 7 13,75
24 Ιουν 2020 13,4 -1,83 243 13,45 13,4 3.257,45 8 13,45
23 Ιουν 2020 13,65 -5,86 524 13,95 13,45 7.130,1 11 13,45
22 Ιουν 2020 14,5 3,57 80 14,5 14,45 1.157,55 2 14,45
19 Ιουν 2020 14 2,56 727 14,65 14 10.320,65 9 14,65
18 Ιουν 2020 13,65 3,41 3.186 13,9 13,55 43.910,55 15 13,75
17 Ιουν 2020 13,2 -1,86 187 13,5 13,2 2.493,4 8 13,5
16 Ιουν 2020 13,45 9,80 7.909 13,45 12,8 105.054,8 27 12,85
15 Ιουν 2020 12,25 0,00 428 12,25 12,25 5.243 1 12,25
12 Ιουν 2020 12,25 0,00 100 12,25 12,25 1.225 1 12,25
11 Ιουν 2020 12,25 -0,41 500 12,25 12,25 6.125 1 12,25
10 Ιουν 2020 12,3 -2,77 400 12,3 12,3 4.920 1 12,3
9 Ιουν 2020 12,65 1,20 889 12,7 12,5 11.199,05 14 12,5
5 Ιουν 2020 12,5 3,73 150 12,5 12,15 1.853,5 4 12,15
4 Ιουν 2020 12,05 0,42 602 12,1 12 7.235,5 9 12
3 Ιουν 2020 12 -1,64 300 12 11,9 3.595 6 12
2 Ιουν 2020 12,2 -3,56 465 12,4 12,15 5.696,4 10 12,3
1 Ιουν 2020 12,65 -0,39 805 12,7 12,45 10.164,25 7 12,7
29 Μαϊ 2020 12,7 0,00 23 12,7 12,7 292,1 1 12,7
28 Μαϊ 2020 12,7 3,25 1.047 12,7 12,35 13.105,55 12 12,35
27 Μαϊ 2020 12,3 0,00 1.709 12,35 12,05 20.693,45 8 12,35
26 Μαϊ 2020 12,3 1,65 2.638 12,5 12 32.011,85 29 12,1
25 Μαϊ 2020 12,1 10,00 13.792 12,1 11 163.770,9 74 11

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων