Μετοχές

ΧΑΙΔΕ

Ονομασία μετοχής ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
17 Οκτ 2019 0,72 7,46 50 0,72 0,72 36 2 0,72
16 Οκτ 2019 0,67 -9,46 300 0,67 0,67 201 1 0,67
15 Οκτ 2019 0,74 6,47 50 0,74 0,74 37 1 0,74
14 Οκτ 2019 0,695 0,00 0 - - 0 0 -
11 Οκτ 2019 0,695 0,00 0 - - 0 0 -
10 Οκτ 2019 0,695 0,00 0 - - 0 0 -
9 Οκτ 2019 0,695 0,00 0 - - 0 0 -
8 Οκτ 2019 0,695 -4,14 1.140 0,695 0,655 759,4 13 0,655
7 Οκτ 2019 0,725 2,11 500 0,725 0,7 357,85 6 0,7
4 Οκτ 2019 0,71 6,77 188 0,72 0,66 133,6 5 0,72
3 Οκτ 2019 0,665 -14,19 6.593 0,745 0,66 4.624,44 24 0,66
2 Οκτ 2019 0,775 3,33 553 0,775 0,7 387,18 3 0,7
1 Οκτ 2019 0,75 0,00 0 - - 0 0 -
30 Σεπ 2019 0,75 0,00 0 - - 0 0 -
27 Σεπ 2019 0,75 2,04 7.989 0,75 0,7 5.736,21 22 0,71
26 Σεπ 2019 0,735 -12,50 16.567 0,84 0,725 12.654,57 74 0,84
25 Σεπ 2019 0,84 -7,18 500 0,84 0,84 420 1 0,84
24 Σεπ 2019 0,905 6,47 1.428 0,92 0,875 1.276,95 7 0,875
23 Σεπ 2019 0,85 2,41 701 0,87 0,85 595,87 2 0,87
20 Σεπ 2019 0,83 -4,60 3.443 0,925 0,825 2.885,21 25 0,925
19 Σεπ 2019 0,87 -0,57 1.511 0,935 0,85 1.297,76 11 0,935
18 Σεπ 2019 0,875 -2,78 3.357 0,92 0,84 2.892,67 21 0,92
17 Σεπ 2019 0,9 -1,10 1.661 0,91 0,805 1.382,11 16 0,89
16 Σεπ 2019 0,91 1,11 4.815 0,99 0,9 4.505,46 28 0,9
13 Σεπ 2019 0,9 5,88 228 0,9 0,8 186,28 4 0,81
12 Σεπ 2019 0,85 -5,56 527 0,92 0,84 448,08 4 0,84
11 Σεπ 2019 0,9 -9,55 2.751 0,92 0,9 2.475,92 12 0,9
10 Σεπ 2019 0,995 0,00 0 - - 0 0 -
9 Σεπ 2019 0,995 -9,55 1.120 1,02 0,95 1.070,15 7 1,02

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων