Μετοχές

ΜΑΘΙΟ

Ονομασία μετοχής ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
6 Ιουλ 2020 0,43 0,00 1.500 0,44 0,43 655 3 0,44
3 Ιουλ 2020 0,43 2,38 1.001 0,43 0,42 426,71 4 0,42
2 Ιουλ 2020 0,42 0,00 0 - - 0 0 -
1 Ιουλ 2020 0,42 0,00 0 - - 0 0 -
30 Ιουν 2020 0,42 0,00 0 - - 0 0 -
29 Ιουν 2020 0,42 0,00 0 - - 0 0 -
26 Ιουν 2020 0,42 2,94 3.149 0,42 0,42 1.322,58 3 0,42
25 Ιουν 2020 0,408 -0,49 834 0,42 0,4 340,28 3 0,42
24 Ιουν 2020 0,41 -2,38 24 0,41 0,41 9,84 1 0,41
23 Ιουν 2020 0,42 0,00 2.003 0,446 0,42 841,34 5 0,446
22 Ιουν 2020 0,42 0,00 0 - - 0 0 -
19 Ιουν 2020 0,42 0,00 0 - - 0 0 -
18 Ιουν 2020 0,42 0,00 460 0,42 0,42 193,2 2 0,42
17 Ιουν 2020 0,42 0,00 398 0,426 0,41 164,58 5 0,42
16 Ιουν 2020 0,42 2,44 547 0,42 0,41 229,72 5 0,42
15 Ιουν 2020 0,41 0,49 5 0,41 0,41 2,05 1 0,41
12 Ιουν 2020 0,408 -0,49 3.066 0,408 0,35 1.103,57 13 0,35
11 Ιουν 2020 0,41 5,13 2.450 0,41 0,38 959,5 6 0,38
10 Ιουν 2020 0,39 -2,50 350 0,39 0,39 136,5 1 0,39
9 Ιουν 2020 0,4 -2,91 1.870 0,4 0,39 738 3 0,4
5 Ιουν 2020 0,412 -2,83 2.905 0,424 0,4 1.183,3 19 0,424
4 Ιουν 2020 0,424 6,00 935 0,426 0,38 368,9 7 0,39
3 Ιουν 2020 0,4 -4,76 3.150 0,4 0,4 1.260 3 0,4
2 Ιουν 2020 0,42 0,00 2.005 0,42 0,39 812,1 5 0,39
1 Ιουν 2020 0,42 5,00 13 0,42 0,42 5,46 1 0,42
29 Μαϊ 2020 0,4 -4,76 2.881 0,42 0,4 1.157,01 17 0,402
28 Μαϊ 2020 0,42 -1,41 2.550 0,426 0,42 1.071,3 6 0,42
27 Μαϊ 2020 0,426 -4,05 231 0,428 0,39 94,84 6 0,39
26 Μαϊ 2020 0,444 0,00 0 - - 0 0 -
25 Μαϊ 2020 0,444 0,00 0 - - 0 0 -

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων