Μετοχές

ΚΕΠΕΝ

Ονομασία μετοχής ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
18 Ιουν 2024 2 0,00 0 - - 0 0 -
17 Ιουν 2024 2 0,00 0 - - 0 0 -
14 Ιουν 2024 2 0,00 0 - - 0 0 -
13 Ιουν 2024 2 0,00 0 - - 0 0 -
12 Ιουν 2024 2 0,00 0 - - 0 0 -
11 Ιουν 2024 2 0,00 1 1,99 1,99 1,99 1 1,99
10 Ιουν 2024 2 0,00 0 - - 0 0 -
7 Ιουν 2024 2 0,00 188 1,99 1,9 358,56 4 1,9
6 Ιουν 2024 2 0,00 0 - - 0 0 -
5 Ιουν 2024 2 0,00 0 - - 0 0 -
4 Ιουν 2024 2 0,00 0 - - 0 0 -
3 Ιουν 2024 2 0,00 0 - - 0 0 -
31 Μαϊ 2024 2 0,00 0 - - 0 0 -
30 Μαϊ 2024 2 0,00 0 - - 0 0 -
29 Μαϊ 2024 2 0,00 3 2 2 6 1 2
28 Μαϊ 2024 2 0,00 0 - - 0 0 -
27 Μαϊ 2024 2 0,00 0 - - 0 0 -
24 Μαϊ 2024 2 0,00 0 - - 0 0 -
23 Μαϊ 2024 2 0,00 2 2,02 2,02 4,04 1 2,02
22 Μαϊ 2024 2 0,00 0 - - 0 0 -
21 Μαϊ 2024 2 0,00 70 2,08 2,04 143,76 2 2,04
20 Μαϊ 2024 2 0,00 100 1,85 1,85 185 1 1,85
17 Μαϊ 2024 2 0,00 20 1,95 1,95 39 1 1,95
16 Μαϊ 2024 2 0,00 0 - - 0 0 -
15 Μαϊ 2024 2 0,00 0 - - 0 0 -
14 Μαϊ 2024 2 0,00 0 - - 0 0 -
13 Μαϊ 2024 2 0,00 14 1,98 1,98 27,72 3 1,98
10 Μαϊ 2024 2 0,00 102 2,04 2 206,08 4 2,04
9 Μαϊ 2024 2 0,00 0 - - 0 0 -
8 Μαϊ 2024 2 0,00 115 1,95 1,85 213,5 3 1,85

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων