Μετοχές

ΜΕΡΚΟ

Ονομασία μετοχής MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP (ΕΛΠ)
Όνομα εισηγμένης MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
10 Ιουλ 2020 49,5 0,00 0 - - 0 0 -
9 Ιουλ 2020 49,5 0,00 0 - - 0 0 -
8 Ιουλ 2020 49,5 0,00 0 - - 0 0 -
7 Ιουλ 2020 49,5 6,45 54 49,7 49 2.671,4 7 49,4
6 Ιουλ 2020 46,5 -5,68 10 46,6 46,4 465 3 46,6
3 Ιουλ 2020 49,3 6,02 26 50 48 1.282,2 4 49,5
2 Ιουλ 2020 46,5 -5,68 40 46,5 46,2 1.853 4 46,4
1 Ιουλ 2020 49,3 5,34 13 49,8 48,9 641,3 3 48,9
30 Ιουν 2020 46,8 0,21 74 47 46,7 3.474 5 47
29 Ιουν 2020 46,7 1,52 18 47,3 46 839,7 3 46
26 Ιουν 2020 46 -1,29 93 46,6 46 4.316 7 46,6
25 Ιουν 2020 46,6 1,08 73 51 46,2 3.396,5 13 51
24 Ιουν 2020 46,1 -8,53 10 46,1 46,1 461 2 46,1
23 Ιουν 2020 50,4 0,00 0 - - 0 0 -
22 Ιουν 2020 50,4 0,00 0 - - 0 0 -
19 Ιουν 2020 50,4 -0,40 28 50,6 50,4 1.414,8 3 50,6
18 Ιουν 2020 50,6 0,00 0 - - 0 0 -
17 Ιουν 2020 50,6 5,86 21 50,8 49,8 1.061 4 49,8
16 Ιουν 2020 47,8 3,69 43 51 47,5 2.098 8 51
15 Ιουν 2020 46,1 -9,61 22 46,2 46,1 1.015 4 46,2
12 Ιουν 2020 51 0,39 2 51 51 102 1 51
11 Ιουν 2020 50,8 0,00 0 - - 0 0 -
10 Ιουν 2020 50,8 1,60 10 51,6 50,2 507,6 2 51,6
9 Ιουν 2020 50 7,07 43 51,8 49,5 2.148,4 9 49,5
5 Ιουν 2020 46,7 -0,85 244 50 45,8 11.498,1 25 49,9
4 Ιουν 2020 47,1 -4,66 121 51 47 5.747,8 10 51
3 Ιουν 2020 49,4 -3,89 81 51,4 48,7 4.003,8 10 51,4
2 Ιουν 2020 51,4 -1,15 29 52 49,8 1.492,8 5 51,8
1 Ιουν 2020 52 2,36 41 52 51,4 2.131,4 3 51,4
29 Μαϊ 2020 50,8 1,60 50 51,2 50,6 2.540,8 5 50,6
28 Μαϊ 2020 50 -5,30 334 52 49 16.812,1 24 52

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων