Μετοχές

ΜΕΡΚΟ

Ονομασία μετοχής MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP (ΕΛΠ)
Όνομα εισηγμένης MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
18 Οκτ 2019 54,2 -4,58 38 55 54 2.062 2 54
17 Οκτ 2019 56,8 3,27 37 57 55,8 2.099,4 5 55,8
16 Οκτ 2019 55 2,61 33 55 54,8 1.814,4 2 54,8
15 Οκτ 2019 53,6 -4,96 141 55,4 52,6 7.548 9 52,8
14 Οκτ 2019 56,4 6,82 25 57 55,6 1.408 4 55,6
11 Οκτ 2019 52,8 0,00 3 52,8 52,8 158,4 1 52,8
10 Οκτ 2019 52,8 -2,58 334 55 50 17.308,2 26 55
9 Οκτ 2019 54,2 0,74 68 55,8 53,4 3.714,6 11 54,8
8 Οκτ 2019 53,8 0,00 93 53,8 53 4.958,6 4 53
7 Οκτ 2019 53,8 -2,54 38 55,2 53,8 2.053,8 5 55,2
4 Οκτ 2019 55,2 0,00 20 55,2 55,2 1.104 1 55,2
3 Οκτ 2019 55,2 2,22 38 56 55 2.098,8 4 55
2 Οκτ 2019 54 0,00 101 54 53 5.375 7 53
1 Οκτ 2019 54 -2,17 22 55,4 54 1.196,6 3 55
30 Σεπ 2019 55,2 0,00 10 55,2 55,2 552 1 55,2
27 Σεπ 2019 55,2 -0,36 22 55,4 55 1.214,6 3 55
26 Σεπ 2019 55,4 2,97 25 56 55 1.385,8 3 55
25 Σεπ 2019 53,8 -4,27 85 54 53 4.567 3 54
24 Σεπ 2019 56,2 5,24 31 56,6 55,8 1.741,6 6 55,8
23 Σεπ 2019 53,4 -2,20 122 57 52 6.512 13 53
20 Σεπ 2019 54,6 -3,53 55 55 54 3.004 5 54,8
19 Σεπ 2019 56,6 0,00 0 - - 0 0 -
18 Σεπ 2019 56,6 1,43 28 57 56,2 1.583,6 6 56,4
17 Σεπ 2019 55,8 1,45 21 56,8 55 1.173,2 3 55
16 Σεπ 2019 55 -2,48 130 55,2 53 7.004,8 11 53,4
13 Σεπ 2019 56,4 5,22 45 56,6 56 2.534,6 5 56,4
12 Σεπ 2019 53,6 0,00 0 - - 0 0 -
11 Σεπ 2019 53,6 -7,27 16 53,6 53,6 857,6 2 53,6
10 Σεπ 2019 57,8 1,76 30 58 57,6 1.734 3 57,6

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων