Μετοχές

ΝΤΟΠΛΕΡ

Ονομασία μετοχής ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
23 Ιαν 2020 0,695 18,80 79.557 0,7 0,565 50.720,04 122 0,62
22 Ιαν 2020 0,585 -7,87 106.048 0,76 0,575 64.866,25 99 0,695
21 Ιαν 2020 0,635 14,41 96.184 0,665 0,6 60.689,08 128 0,61
20 Ιαν 2020 0,555 19,61 127.562 0,555 0,488 65.072,73 58 0,5
17 Ιαν 2020 0,464 18,97 151.712 0,468 0,38 61.477 92 0,396
16 Ιαν 2020 0,39 6,56 100 0,39 0,39 39 1 0,39
15 Ιαν 2020 0,366 0,00 0 - - 0 0 -
14 Ιαν 2020 0,366 0,00 0 - - 0 0 -
13 Ιαν 2020 0,366 10,24 50 0,366 0,366 18,3 1 0,366
10 Ιαν 2020 0,332 9,93 50 0,332 0,332 16,6 1 0,332
9 Ιαν 2020 0,302 0,00 0 - - 0 0 -
8 Ιαν 2020 0,302 0,00 0 - - 0 0 -
7 Ιαν 2020 0,302 0,00 0 - - 0 0 -
3 Ιαν 2020 0,302 9,42 100 0,302 0,302 30,2 1 0,302
2 Ιαν 2020 0,276 0,00 0 - - 0 0 -
31 Δεκ 2019 0,276 0,00 0 - - 0 0 -
30 Δεκ 2019 0,276 0,00 0 - - 0 0 -
27 Δεκ 2019 0,276 0,00 0 - - 0 0 -
23 Δεκ 2019 0,276 0,00 0 - - 0 0 -
20 Δεκ 2019 0,276 0,00 0 - - 0 0 -
19 Δεκ 2019 0,276 0,00 0 - - 0 0 -
18 Δεκ 2019 0,276 0,00 0 - - 0 0 -
17 Δεκ 2019 0,276 0,00 0 - - 0 0 -
16 Δεκ 2019 0,276 0,00 0 - - 0 0 -
13 Δεκ 2019 0,276 0,00 0 - - 0 0 -
12 Δεκ 2019 0,276 0,00 0 - - 0 0 -
11 Δεκ 2019 0,276 0,00 0 - - 0 0 -
10 Δεκ 2019 0,276 0,00 0 - - 0 0 -
9 Δεκ 2019 0,276 0,00 0 - - 0 0 -

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων