Μετοχές

ΟΡΑΟΡΑ

Ονομασία μετοχής DIVERSA Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης DIVERSA A.E.B.E.

stock-select

Το StockHistGraphPortlet είναι προσωρινά μη διαθέσιμο.
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
23 Ιαν 2020 4,46 0,00 0 - - 0 0 -
22 Ιαν 2020 4,46 0,00 0 - - 0 0 -
21 Ιαν 2020 4,46 0,00 0 - - 0 0 -
20 Ιαν 2020 4,46 0,00 0 - - 0 0 -
17 Ιαν 2020 4,46 0,00 0 - - 0 0 -
16 Ιαν 2020 4,46 0,00 0 - - 0 0 -
15 Ιαν 2020 4,46 0,00 0 - - 0 0 -
14 Ιαν 2020 4,46 0,00 0 - - 0 0 -
13 Ιαν 2020 4,46 0,00 0 - - 0 0 -
10 Ιαν 2020 4,46 0,00 0 - - 0 0 -
9 Ιαν 2020 4,46 0,00 0 - - 0 0 -
8 Ιαν 2020 4,46 0,00 0 - - 0 0 -
7 Ιαν 2020 4,46 0,00 0 - - 0 0 -
3 Ιαν 2020 4,46 0,00 0 - - 0 0 -
2 Ιαν 2020 4,46 0,00 0 - - 0 0 -
31 Δεκ 2019 4,46 0,00 0 - - 0 0 -
30 Δεκ 2019 4,46 0,00 0 - - 0 0 -
27 Δεκ 2019 4,46 0,00 0 - - 0 0 -
23 Δεκ 2019 4,46 0,00 0 - - 0 0 -
20 Δεκ 2019 4,46 0,00 0 - - 0 0 -
19 Δεκ 2019 4,46 0,00 0 - - 0 0 -
18 Δεκ 2019 4,46 0,00 0 - - 0 0 -
17 Δεκ 2019 4,46 0,00 0 - - 0 0 -
16 Δεκ 2019 4,46 0,00 0 - - 0 0 -
13 Δεκ 2019 4,46 0,00 0 - - 0 0 -
12 Δεκ 2019 4,46 0,00 0 - - 0 0 -
11 Δεκ 2019 4,46 0,00 0 - - 0 0 -
10 Δεκ 2019 4,46 0,00 0 - - 0 0 -
9 Δεκ 2019 4,46 0,00 0 - - 0 0 -

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων