Μετοχές

ΦΒΜΕΖΖ

Ονομασία μετοχής PHOENIX VEGA MEZZ PLC (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης PHOENIX VEGA MEZZ PLC

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
23 Απρ 2024 0,0847 0,83 1.956.202 0,0858 0,0836 166.086,42 169 0,0849
22 Απρ 2024 0,084 2,44 2.106.576 0,0844 0,0825 175.884,13 231 0,0829
19 Απρ 2024 0,082 1,99 2.915.846 0,082 0,079 234.824,78 124 0,0791
18 Απρ 2024 0,0804 0,12 663.836 0,0815 0,0794 53.166,59 90 0,0803
17 Απρ 2024 0,0803 1,26 1.382.518 0,0829 0,079 112.132,8 181 0,0815
16 Απρ 2024 0,0793 1,28 1.766.422 0,0797 0,0766 139.115,23 229 0,0766
15 Απρ 2024 0,0783 1,69 3.528.641 0,0828 0,077 280.078,38 350 0,077
12 Απρ 2024 0,077 -2,90 790.495 0,0793 0,076 61.413,78 120 0,077
11 Απρ 2024 0,0793 -0,75 412.395 0,0817 0,0785 32.646,24 80 0,0817
10 Απρ 2024 0,0799 -3,27 870.474 0,083 0,0794 70.083,09 121 0,083
9 Απρ 2024 0,0826 3,25 1.653.301 0,0829 0,0796 135.168,62 180 0,08
8 Απρ 2024 0,08 3,90 3.954.772 0,0807 0,0785 314.488,51 158 0,0785
5 Απρ 2024 0,077 -0,39 911.830 0,0775 0,074 69.107,41 111 0,0755
4 Απρ 2024 0,0773 -1,15 502.064 0,0785 0,077 38.927,15 60 0,0777
3 Απρ 2024 0,0782 -1,39 1.427.981 0,0793 0,076 110.425,96 165 0,078
2 Απρ 2024 0,0793 1,02 3.400.108 0,083 0,0772 273.721,65 241 0,0785
28 Μαρ 2024 0,0785 -0,51 717.350 0,0794 0,077 56.141,7 94 0,0776
27 Μαρ 2024 0,0789 -1,99 1.842.738 0,0808 0,077 145.782,55 142 0,0791
26 Μαρ 2024 0,0805 0,62 1.493.638 0,0807 0,078 118.975,96 130 0,08
22 Μαρ 2024 0,08 -1,36 506.586 0,0817 0,0793 40.769,74 66 0,081
21 Μαρ 2024 0,0811 0,12 706.397 0,0818 0,08 57.159,81 105 0,0806
20 Μαρ 2024 0,081 1,76 1.821.716 0,081 0,079 145.725,04 147 0,08
19 Μαρ 2024 0,0796 -2,45 1.380.671 0,0821 0,0791 110.232,2 233 0,0802
15 Μαρ 2024 0,0816 -3,20 1.336.489 0,084 0,0802 108.996,72 138 0,084
14 Μαρ 2024 0,0843 0,36 1.745.398 0,0855 0,0829 146.124,06 155 0,0855
13 Μαρ 2024 0,084 3,58 8.929.300 0,0867 0,0822 747.401,71 360 0,0844
12 Μαρ 2024 0,0811 1,76 1.104.111 0,0818 0,0783 88.491,16 160 0,0797
11 Μαρ 2024 0,0797 -1,73 1.367.907 0,0822 0,079 110.572,77 187 0,08

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων