Μετοχές

ΦΒΜΕΖΖ

Ονομασία μετοχής PHOENIX VEGA MEZZ PLC (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης PHOENIX VEGA MEZZ PLC

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
21 Μαϊ 2024 0,0888 -1,11 931.152 0,0916 0,088 83.064,73 73 0,0916
20 Μαϊ 2024 0,0898 -3,02 2.091.194 0,095 0,0896 189.212,57 119 0,095
17 Μαϊ 2024 0,0926 -1,70 1.119.122 0,0958 0,092 104.765,42 103 0,0942
16 Μαϊ 2024 0,0942 0,00 2.080.379 0,096 0,0939 197.482,76 105 0,0942
15 Μαϊ 2024 0,0942 -0,84 2.161.014 0,0965 0,0937 203.678,14 147 0,095
14 Μαϊ 2024 0,095 2,81 3.707.444 0,0968 0,0924 351.945,13 255 0,0924
13 Μαϊ 2024 0,0924 1,65 621.209 0,0927 0,09 56.938,5 87 0,0909
10 Μαϊ 2024 0,0909 -2,78 1.565.698 0,095 0,0906 143.023,9 214 0,095
9 Μαϊ 2024 0,0935 0,21 2.552.602 0,0946 0,0888 236.569,71 301 0,093
8 Μαϊ 2024 0,0933 -3,81 4.966.870 0,0983 0,093 470.749,78 389 0,097
2 Μαϊ 2024 0,097 8,62 9.962.204 0,0977 0,0936 963.401,88 599 0,097
30 Απρ 2024 0,0893 9,57 5.676.028 0,0894 0,084 497.795,48 524 0,084
29 Απρ 2024 0,0815 -1,69 412.960 0,0833 0,08 33.524,4 77 0,0821
26 Απρ 2024 0,0829 0,97 250.653 0,0838 0,082 20.783,63 37 0,0821
25 Απρ 2024 0,0821 -0,73 669.772 0,084 0,081 55.334,87 64 0,082
24 Απρ 2024 0,0827 -2,36 962.581 0,085 0,08 79.676,93 138 0,0845
23 Απρ 2024 0,0847 0,83 1.956.202 0,0858 0,0836 166.086,42 169 0,0849
22 Απρ 2024 0,084 2,44 2.106.576 0,0844 0,0825 175.884,13 231 0,0829
19 Απρ 2024 0,082 1,99 2.915.846 0,082 0,079 234.824,78 124 0,0791
18 Απρ 2024 0,0804 0,12 663.836 0,0815 0,0794 53.166,59 90 0,0803
17 Απρ 2024 0,0803 1,26 1.382.518 0,0829 0,079 112.132,8 181 0,0815
16 Απρ 2024 0,0793 1,28 1.766.422 0,0797 0,0766 139.115,23 229 0,0766
15 Απρ 2024 0,0783 1,69 3.528.641 0,0828 0,077 280.078,38 350 0,077
12 Απρ 2024 0,077 -2,90 790.495 0,0793 0,076 61.413,78 120 0,077
11 Απρ 2024 0,0793 -0,75 412.395 0,0817 0,0785 32.646,24 80 0,0817
10 Απρ 2024 0,0799 -3,27 870.474 0,083 0,0794 70.083,09 121 0,083
9 Απρ 2024 0,0826 3,25 1.653.301 0,0829 0,0796 135.168,62 180 0,08
8 Απρ 2024 0,08 3,90 3.954.772 0,0807 0,0785 314.488,51 158 0,0785

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων