Μετοχές

ΙΝΤΚΑ

Ονομασία μετοχής ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤOΧΩΝ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
6 Ιουλ 2020 0,52 -1,14 43.399 0,54 0,52 22.835,69 51 0,526
3 Ιουλ 2020 0,526 -2,05 43.015 0,547 0,526 22.858,68 73 0,537
2 Ιουλ 2020 0,537 5,29 157.085 0,544 0,51 83.606,31 244 0,519
1 Ιουλ 2020 0,51 0,79 39.345 0,518 0,497 19.913,02 87 0,506
30 Ιουν 2020 0,506 0,00 18.839 0,515 0,5 9.524,01 45 0,513
29 Ιουν 2020 0,506 0,40 26.065 0,506 0,49 13.052,28 41 0,4905
26 Ιουν 2020 0,504 -1,18 37.661 0,52 0,4965 19.178,24 87 0,509
25 Ιουν 2020 0,51 -0,39 70.110 0,525 0,502 36.054,07 88 0,52
24 Ιουν 2020 0,512 -2,48 37.475 0,52 0,51 19.292,19 69 0,513
23 Ιουν 2020 0,525 -0,76 134.299 0,537 0,518 70.864,91 211 0,53
22 Ιουν 2020 0,529 7,63 155.594 0,531 0,487 80.627,94 202 0,494
19 Ιουν 2020 0,4915 1,44 43.659 0,499 0,472 21.198 84 0,474
18 Ιουν 2020 0,4845 -1,72 45.551 0,49 0,48 22.043,82 54 0,49
17 Ιουν 2020 0,493 -0,60 60.204 0,509 0,4875 30.035,96 81 0,5
16 Ιουν 2020 0,496 3,44 56.904 0,497 0,4795 27.927,13 90 0,4795
15 Ιουν 2020 0,4795 0,52 21.735 0,4795 0,46 10.125,18 63 0,4615
12 Ιουν 2020 0,477 -0,83 35.040 0,486 0,472 16.722,07 68 0,4785
11 Ιουν 2020 0,481 -0,82 39.830 0,482 0,465 18.911,42 75 0,4755
10 Ιουν 2020 0,485 -5,64 83.035 0,52 0,485 41.055,13 101 0,518
9 Ιουν 2020 0,514 -2,10 91.639 0,525 0,505 47.278,06 109 0,525
5 Ιουν 2020 0,525 1,55 89.442 0,53 0,518 46.989,68 95 0,525
4 Ιουν 2020 0,517 -0,39 93.501 0,534 0,51 48.794,81 157 0,517
3 Ιουν 2020 0,519 8,12 145.037 0,523 0,485 73.067,91 166 0,49
2 Ιουν 2020 0,48 1,27 98.476 0,4925 0,474 47.737,44 101 0,474
1 Ιουν 2020 0,474 0,42 35.148 0,4875 0,47 16.854,05 56 0,472
29 Μαϊ 2020 0,472 -5,60 50.234 0,499 0,47 24.238,32 105 0,499
28 Μαϊ 2020 0,5 1,01 100.270 0,51 0,494 50.297,24 118 0,505
27 Μαϊ 2020 0,495 2,70 195.555 0,51 0,48 96.926,3 235 0,48
26 Μαϊ 2020 0,482 2,77 31.020 0,485 0,4725 14.867,21 49 0,48

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων