Μετοχές

ΑΤΤ

Ονομασία μετοχής ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ATTICA BANK Α.Τ.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
18 Οκτ 2019 0,417 -1,30 170.848 0,4235 0,416 71.597,68 128 0,4185
17 Οκτ 2019 0,4225 -0,59 194.537 0,43 0,42 82.097,8 160 0,43
16 Οκτ 2019 0,425 0,00 264.696 0,4315 0,4205 112.743,98 193 0,425
15 Οκτ 2019 0,425 0,24 379.090 0,433 0,415 161.186,67 229 0,425
14 Οκτ 2019 0,424 1,56 513.791 0,424 0,4065 214.069,13 285 0,417
11 Οκτ 2019 0,4175 3,09 316.102 0,422 0,411 132.066,88 208 0,411
10 Οκτ 2019 0,405 1,25 557.301 0,42 0,395 227.989,13 307 0,4
9 Οκτ 2019 0,4 5,26 472.342 0,408 0,385 188.273 237 0,3895
8 Οκτ 2019 0,38 -3,80 400.673 0,41 0,38 155.635,76 237 0,408
7 Οκτ 2019 0,395 -1,99 215.990 0,4015 0,39 85.596,9 212 0,4
4 Οκτ 2019 0,403 3,33 410.693 0,403 0,3865 161.952,46 260 0,39
3 Οκτ 2019 0,39 1,30 763.304 0,3995 0,3765 296.814,41 382 0,385
2 Οκτ 2019 0,385 -9,84 1.073.360 0,424 0,385 429.096,9 559 0,4205
1 Οκτ 2019 0,427 -1,16 139.526 0,434 0,422 59.634,81 112 0,432
30 Σεπ 2019 0,432 -2,04 250.972 0,4475 0,432 109.398,72 210 0,441
27 Σεπ 2019 0,441 0,23 197.480 0,4485 0,434 87.158,11 131 0,448
26 Σεπ 2019 0,44 0,46 162.880 0,4485 0,433 71.651,61 120 0,44
25 Σεπ 2019 0,438 -2,67 457.866 0,4515 0,43 200.563,26 274 0,4515
24 Σεπ 2019 0,45 0,00 189.310 0,453 0,441 84.816,49 99 0,45
23 Σεπ 2019 0,45 -0,77 293.869 0,4625 0,442 132.075,72 147 0,4595
20 Σεπ 2019 0,4535 0,11 347.909 0,461 0,451 159.244,23 185 0,46
19 Σεπ 2019 0,453 1,80 272.424 0,46 0,44 123.517,23 183 0,44
18 Σεπ 2019 0,445 0,68 313.226 0,454 0,442 140.270,99 199 0,442
17 Σεπ 2019 0,442 -2,10 230.630 0,449 0,4405 102.290,86 145 0,443
16 Σεπ 2019 0,4515 2,61 393.080 0,4595 0,43 177.013,4 189 0,43
13 Σεπ 2019 0,44 0,92 301.180 0,4455 0,432 132.630,61 200 0,432
12 Σεπ 2019 0,436 -2,24 391.932 0,455 0,436 175.325,22 236 0,45
11 Σεπ 2019 0,446 3,48 633.590 0,448 0,43 279.600,41 368 0,431
10 Σεπ 2019 0,431 -1,37 447.137 0,453 0,43 197.773,5 351 0,4375
9 Σεπ 2019 0,437 -3,96 581.410 0,4575 0,4325 257.487,23 410 0,4505

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων