Μετοχές

Το αίτημά σας δεν ολοκληρώθηκε.

ΕΧΑΕ

Ονομασία μετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Το αίτημά σας δεν ολοκληρώθηκε.
Δεν υπάρχει τέτοια μετοχή

stock-select

Το αίτημά σας δεν ολοκληρώθηκε.
Δεν υπάρχει τέτοια μετοχή

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Το αίτημά σας δεν ολοκληρώθηκε.
Δεν υπάρχει τέτοια μετοχή
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
21 Φεβ 2020 4,6 -1,08 141.445 4,68 4,57 650.436,95 301 4,66
20 Φεβ 2020 4,65 -0,85 708.198 4,75 4,65 3.315.988,39 360 4,69
19 Φεβ 2020 4,69 1,30 70.420 4,69 4,625 328.522,8 168 4,63
18 Φεβ 2020 4,63 -0,11 656.901 4,66 4,62 3.043.207,85 169 4,63
17 Φεβ 2020 4,635 0,00 25.232 4,68 4,635 117.453,43 97 4,64
14 Φεβ 2020 4,635 0,76 542.954 4,66 4,555 2.504.098,67 249 4,66
13 Φεβ 2020 4,6 -0,65 111.650 4,685 4,54 512.153,88 410 4,635
12 Φεβ 2020 4,63 -0,54 124.229 4,73 4,625 580.943,07 241 4,705
11 Φεβ 2020 4,655 2,08 78.107 4,69 4,6 363.689,71 392 4,6
10 Φεβ 2020 4,56 -1,72 62.654 4,665 4,56 288.568,69 345 4,615
7 Φεβ 2020 4,64 -1,90 42.672 4,72 4,63 199.215,22 235 4,705
6 Φεβ 2020 4,73 -1,46 61.218 4,8 4,72 291.309,56 183 4,8
5 Φεβ 2020 4,8 0,63 26.377 4,8 4,72 125.893,15 153 4,72
4 Φεβ 2020 4,77 1,92 48.874 4,8 4,7 232.436,99 206 4,7
3 Φεβ 2020 4,68 0,00 75.494 4,69 4,56 349.174,99 357 4,6
31 Ιαν 2020 4,68 -2,09 74.937 4,79 4,63 351.864,98 467 4,78
30 Ιαν 2020 4,78 -2,05 139.446 4,87 4,73 667.546,43 699 4,87
29 Ιαν 2020 4,88 -0,71 44.610 4,945 4,88 219.013,57 202 4,91
28 Ιαν 2020 4,915 -0,61 65.607 4,965 4,895 322.495,5 290 4,905
27 Ιαν 2020 4,945 -2,08 96.925 5 4,9 478.187,21 372 4,95
24 Ιαν 2020 5,05 1,71 97.371 5,05 4,95 488.456,29 401 4,965
23 Ιαν 2020 4,965 -0,90 77.983 5,02 4,96 388.810,57 371 5,01
22 Ιαν 2020 5,01 0,20 257.909 5,04 4,92 1.286.389,71 500 5,02
21 Ιαν 2020 5 1,21 290.184 5,05 4,85 1.436.877,95 701 4,94
20 Ιαν 2020 4,94 2,07 122.651 4,94 4,845 602.172,71 434 4,89
17 Ιαν 2020 4,84 -0,41 109.655 4,885 4,83 532.775,02 346 4,84
16 Ιαν 2020 4,86 1,25 192.038 4,895 4,81 932.183,33 445 4,845
15 Ιαν 2020 4,8 0,42 127.225 4,83 4,74 610.034,73 333 4,77
14 Ιαν 2020 4,78 -0,62 140.107 4,83 4,77 671.700,68 429 4,8
13 Ιαν 2020 4,81 0,63 206.283 4,92 4,78 1.002.375,71 497 4,78

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων