Μετοχές

ΒΥΤΕ

Ονομασία μετοχής BYTE COMPUTER ΑΒ.Ε.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
18 Οκτ 2019 0,99 -0,50 6.121 0,995 0,985 6.053,31 20 0,99
17 Οκτ 2019 0,995 0,00 12.238 0,995 0,98 12.059,79 41 0,99
16 Οκτ 2019 0,995 1,02 5.722 1 0,98 5.671,51 21 1
15 Οκτ 2019 0,985 1,55 13.705 1 0,975 13.493,2 35 0,98
14 Οκτ 2019 0,97 -0,51 3.970 0,975 0,965 3.853,05 20 0,97
11 Οκτ 2019 0,975 2,63 18.039 0,99 0,96 17.564,17 47 0,96
10 Οκτ 2019 0,95 -0,52 10.077 0,975 0,95 9.700,03 42 0,965
9 Οκτ 2019 0,955 1,60 29.218 0,975 0,94 28.156,05 60 0,94
8 Οκτ 2019 0,94 -6,00 19.414 1 0,94 18.485,88 49 1
7 Οκτ 2019 1 0,00 10.636 1,01 0,98 10.578,25 38 1
4 Οκτ 2019 1 1,01 34.145 1,02 0,955 33.528,19 112 1
3 Οκτ 2019 0,99 -4,81 43.789 1,04 0,99 44.111,87 94 1,02
2 Οκτ 2019 1,04 -7,14 53.635 1,11 1,03 57.458 89 1,1
1 Οκτ 2019 1,12 0,00 39.772 1,13 1,1 44.414,48 86 1,11
30 Σεπ 2019 1,12 0,00 8.862 1,12 1,1 9.870,6 30 1,11
27 Σεπ 2019 1,12 -0,89 30.812 1,14 1,1 34.239,58 68 1,13
26 Σεπ 2019 1,13 0,00 15.837 1,13 1,1 17.724,36 64 1,12
25 Σεπ 2019 1,13 0,89 7.020 1,14 1,1 7.840 28 1,11
24 Σεπ 2019 1,12 -1,75 11.661 1,15 1,12 13.080,51 29 1,13
23 Σεπ 2019 1,14 -0,87 10.557 1,16 1,13 12.016,97 28 1,16
20 Σεπ 2019 1,15 -0,86 3.780 1,16 1,13 4.317,73 19 1,16
19 Σεπ 2019 1,16 1,75 14.756 1,18 1,14 17.029,52 40 1,16
18 Σεπ 2019 1,14 2,70 11.845 1,16 1,12 13.494,49 36 1,12
17 Σεπ 2019 1,11 0,00 21.510 1,13 1,1 23.847,7 42 1,13
16 Σεπ 2019 1,11 -0,89 25.040 1,13 1,1 27.796,4 63 1,1
13 Σεπ 2019 1,12 -1,75 24.445 1,15 1,12 27.650,33 56 1,14
12 Σεπ 2019 1,14 0,89 14.165 1,15 1,12 16.080,35 48 1,13
11 Σεπ 2019 1,13 1,80 15.794 1,13 1,1 17.682,02 33 1,12
10 Σεπ 2019 1,11 -1,77 27.242 1,13 1,1 30.389,3 61 1,13

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων