Μετοχές

ΔΕΗ

Ονομασία μετοχής ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
3 Απρ 2020 2,21 1,75 415.146 2,248 2,164 916.018,03 835 2,21
2 Απρ 2020 2,172 0,09 732.871 2,252 2,04 1.588.317,42 1.181 2,21
1 Απρ 2020 2,17 -4,41 540.478 2,246 2,16 1.184.618,07 1.083 2,17
31 Μαρ 2020 2,27 2,71 1.648.204 2,44 2,27 3.889.356,18 2.247 2,33
30 Μαρ 2020 2,21 0,45 965.796 2,26 2,1 2.143.507,58 1.855 2,15
27 Μαρ 2020 2,2 -8,33 1.076.300 2,4 2,168 2.417.021,93 1.709 2,33
26 Μαρ 2020 2,4 7,72 1.558.300 2,45 2,14 3.627.044,64 2.271 2,23
24 Μαρ 2020 2,228 15,38 1.150.140 2,29 2,12 2.556.888,86 1.623 2,13
23 Μαρ 2020 1,931 -13,02 671.783 2,168 1,91 1.382.926,58 1.113 2,062
20 Μαρ 2020 2,22 -1,77 1.519.109 2,49 2,22 3.581.031,81 2.027 2,42
19 Μαρ 2020 2,26 28,41 2.368.512 2,278 1,84 4.811.386,52 2.556 1,95
18 Μαρ 2020 1,76 4,14 1.243.115 1,788 1,61 2.135.636,37 2.543 1,61
17 Μαρ 2020 1,69 9,03 1.806.872 1,69 1,453 2.842.129,17 2.778 1,648
16 Μαρ 2020 1,55 -13,89 1.499.128 1,62 1,52 2.338.022,68 2.020 1,6
13 Μαρ 2020 1,8 -1,64 1.738.166 1,974 1,8 3.318.832,46 1.990 1,93
12 Μαρ 2020 1,83 -13,68 2.225.762 1,918 1,78 4.111.898,87 3.239 1,89
11 Μαρ 2020 2,12 -3,64 1.486.297 2,32 2 3.221.478,39 2.588 2,16
10 Μαρ 2020 2,2 10,00 2.137.185 2,42 2,16 4.868.850,39 2.981 2,18
9 Μαρ 2020 2 -24,24 2.930.033 2,36 2 6.217.273,7 4.176 2,104
6 Μαρ 2020 2,64 -14,23 2.236.004 3,01 2,63 6.184.988,55 2.854 3,01
5 Μαρ 2020 3,078 -6,16 1.158.413 3,338 2,986 3.659.929,49 1.948 3,28
4 Μαρ 2020 3,28 0,92 911.451 3,4 3,2 3.030.468,44 1.579 3,25
3 Μαρ 2020 3,25 10,02 1.207.589 3,358 3,22 3.951.042,78 2.181 3,22
28 Φεβ 2020 2,954 -10,76 2.165.625 3,2 2,906 6.572.044,14 3.196 3,11
27 Φεβ 2020 3,31 -11,73 1.352.319 3,78 3,302 4.741.595,84 2.208 3,648
26 Φεβ 2020 3,75 -1,52 1.081.065 3,808 3,56 3.979.597,9 1.857 3,7
25 Φεβ 2020 3,808 8,18 1.292.008 3,822 3,48 4.762.262,47 1.926 3,52
24 Φεβ 2020 3,52 -14,52 1.914.244 3,92 3,52 7.061.567,74 3.081 3,92
21 Φεβ 2020 4,118 -2,42 239.681 4,214 4,118 996.252,62 580 4,19
20 Φεβ 2020 4,22 0,48 274.182 4,238 4,18 1.153.848,08 712 4,18
19 Φεβ 2020 4,2 0,53 315.367 4,214 4,17 1.324.134,99 773 4,178

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων